Category: കവിതകൾ

മായികം.

രചന : പള്ളിയിൽ മണികണ്ഠൻ ✍ തിങ്കൾകന്യ ചിരിച്ചൂ, വാനിൽ-കുങ്കുമപൂവുകൾ നിറഞ്ഞുശ്യാമരാവിൻ കാമുകഹൃദയംപ്രണയസരോവരമായി….രാവൊരു ഗന്ധർവ്വനായി. പിടയും മനവും ഹൃദയവുമായിരാവിൻ കൊമ്പിലിരുന്ന്പാടുകയാണപ്പോഴും ദൂരെവിഷാദഗാനംമാത്രംഏതോ രാപ്പാടി. നൂറുകിനാവും നിറവുംതിങ്ങിയമാറിൽ നഖമുനയാഴ്ത്തിമറുകുടിൽതേടിയൊരിണയുടെ സ്നേഹംപാടി രാപ്പാടി…രാവുരുകുന്നൊരു ഗാനം……നോവുണരുന്നൊരു ഗാനം. ഒരുനവയൗവ്വനമുരളികയൂതിദിനകരഗായകനെത്തിരാവിൻ കാമുകഹൃദയംവിട്ട്തിങ്കൾ പകലിലലിഞ്ഞു….രാവിന് മൃത്യുപകർന്നു. പിടയും മനവും…

കൃഷകൻ

രചന : മംഗളൻ. എസ് ✍ കാണാൻ ചേലില്ലാതൊരുവൻകാർവർണ്ണമുള്ളൊര് പുലയൻകാലാകെ ചേറു പുരണ്ടോൻകാലത്തേ പാടത്തണയോൻ തൊഴിലോ ചേറിന്മേലുള്ളോൻതൊലിയോ കറുത്തിരുണ്ടോൻതൊണ്ണൂറുതികഞ്ഞോരുവൻതൊഴിലു നിർത്താത്തോരുവൻ.. കണ്ടം ഉഴുതു മറിപ്പോൻകണ്ടത്തില് വിത്തുവിതപ്പോൻഞാറുകൾ പാടത്ത് നിറപ്പോൻഞാറ്റടി പാത തെളിപ്പോൻ.. മുണ്ടുമുറുക്കിയുടുത്തോൻമുണ്ടകം പാടം നനയ്ക്കാൻപാടത്തെ ജലചക്രത്തിൻപാദം ചവിട്ടും കൃഷകൻ.. മണ്ണിനെ…

പ്രണയം

രചന : മോഹനൻ താഴത്തേതിൽ അകത്തേത്തറ✍ കാണാൻ കൊതിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽനിറയുന്നകണ്ണുനീർത്തുള്ളിയെൻ പ്രണയംകേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കേൾവിയിൽ തിരയുന്നമധുരമാംമൊഴിയെന്റെ പ്രണയംപറയാൻകരുതിയ പദപ്രയോഗങ്ങളെപാത്തുവെയ്ക്കുന്നതെൻ പ്രണയംഒരുമാത്രയരികിലായ് ചേർത്തുപിടിക്കുവാൻഉണരുന്നമോഹമെൻ പ്രണയംതാളംപിടിക്കുമെൻ ഹൃദയത്തിൻ സ്പന്ദനംതിരയുന്നവരികളെൻ പ്രണയംതാഴെഞാൻ നിൽക്കുമ്പോളാകാശനീലിമവിതറുന്ന വർണ്ണമെൻ പ്രണയംകാനനച്ചോലതൻ കാൽത്തളകിലുങ്ങുന്നകിലുക്കാംപെട്ടിയെൻ പ്രണയംകാതരമിഴികളിൽ കൺമണിയാളവൾകാത്തുവെയ്ക്കുന്ന ലജ്ജയെൻ പ്രണയംപറയാനറിയാത്ത കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നപരിഭവമൊഴിയെന്റെ പ്രണയംപാതിവിരിഞ്ഞൊരു…

” പ്രണയം “

രചന : ഷാജി പേടികുളം✍ പ്രണയമഗ്നിയാണ് !പ്രണയ സാക്ഷാത്കാരംഅഗ്നിക്കു മുന്നിലാണ്.പ്രണയ ഭംഗം വന്നാൽഅഗ്‌നിക്കിരയാണ് :പ്രണയം വിശുദ്ധമല്ലേൽകലഹമാണുറപ്പ്.മാംസത്തിൽ നിബദ്ധമല്ലപ്രണയമെന്നറിയുക !മിഴികളിൽ നോക്കിപ്രണയത്തിന്റെആഴമറിയുക.കർണപുടം മാറോട്ചേർത്തു ഹൃദയത്തിലെപ്രണയ സംഗീതമറിയുകസ്പർശന നിമിഷത്തിൽചതിയുടെ ചൂടറിയുകചിരിയുടെ ഭാവത്തിൽവഞ്ചനയുടെ തുടിയറിയുകപ്രണയമെന്നാൽആത്മാവിനെആത്മാവു കൊണ്ടറിയുന്നഅലൗകിക ജ്ഞാനമത്രെ!മേനിയഴകല്ല, മോഹിപ്പിക്കുംചിരിയും ഭാഷണവുമല്ലമനസുകളൊന്നാവുന്നശിവപാർവ്വതീസംഗമമാകണം പ്രണയം :പ്രണയത്തിന് കണ്ണുണ്ടാകണംകാതുണ്ടാകണംഹൃദയമുണ്ടാകണം.പ്രണയം കണ്ണീരല്ലപുഞ്ചിരിപ്പൂക്കളാവട്ടെ…

താരാട്ട്

രചന : മംഗളാനന്ദൻ✍ ഈ മടിത്തട്ടിൽ കിടത്തി മുലയൂട്ടിഓമനേ, നിന്നെയുറക്കിടുമ്പോൾ,ഓർമ്മയിലമ്മയ്ക്കു മുന്നിൽ തെളിയുന്നുകാർമുകിൽ മൂടിയ ഭൂതകാലം.ചേരിയിലെങ്ങോ ചെളിയിൽ കളഞ്ഞുപോയ്താരാട്ടു കേൾക്കാത്തൊരെന്റെ ബാല്യം.പിന്നീടു, കുഞ്ഞേ, പുനർജ്ജനിക്കുന്നിതാനിന്നിലൂടെന്റെ ദുരിതപർവ്വം.കാലിത്തൊഴുത്തു പോലുള്ളോരു കേവലംനാലുകാലോലപ്പുരയ്ക്കകത്ത്,എന്നുമമാവാസി പോലൊരു ജീവിതംമിന്നാമിനുങ്ങിനെ കാത്തിരുന്നു.എന്നും പകലുകൾ കൂലിപ്പണിക്കായിവന്നീ വഴികൾ ഞാൻ താണ്ടിടുമ്പോൾ,കൂട്ടിരിക്കാറുള്ള മുത്തശ്ശി…

പിടഞ്ഞോടുന്ന കാലം

രചന : ബാബുഡാനിയൽ ✍️ (കാലമിന്ന് പിടഞ്ഞോടുകയാണ് എന്തിനാണ് കാലം പിടഞ്ഞോടുന്നത്.?മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തീരാകളങ്കം മായ്ച്ചുകളയാനോ..!) കുതിച്ചങ്ങുപായുന്നൊരശ്വംകണക്കേതിരക്കിട്ടുപായുകയാണിന്നു കാലംഒടുക്കമാകാലാഗ്നിയില്‍ ചാരമാകാൻതിടുക്കത്തിലോടുകയാണിന്നു കാലം ഇരുട്ടിന്‍യുഗത്തില്‍ ചരിച്ചോരുനേരംകറുപ്പിന്‍റെ ചിത്രം വരച്ചന്നു മര്‍ത്ത്യന്‍.വടുക്കളായ്മാറിൽ കിടക്കയാണിന്നുംനെറിവൊട്ടുമില്ലാത്ത നീറുന്നകാലം. കളിച്ചു വളര്‍ന്നവര്‍ കാടിന്റെയുള്ളിൽ,ഭുജിച്ചീടുവാനായിനായാടിവന്നോർപകുത്തന്നമൊന്നിച്ചു പങ്കിട്ടിരുന്നോർ .!രചിച്ചു, വസിച്ചീടുവാനായ് പുരങ്ങൾ…

ക്ലീഷേ (തുള്ളൽക്കവിത )

രചന : സുദർശൻ കാർത്തികപ്പറമ്പിൽ ✍ കവിയൊരു പഹയൻ പറയുന്നേവംകവിതയിലാകെ ക്ലീഷേ ക്ലീഷേ!എന്തൊരുപകയാണിവനുടെയുള്ളിൽ……അന്തംകമ്മിക്കപിയുടെയുള്ളിൽ!കോഴിക്കവിതകൾ പാടിനടക്കുംകോഴിക്കാലൻ കപിയുടെയുള്ളിൽ!അക്കാദമിയിലിരിക്കും ഡമ്മി-ക്കിക്കാലത്തിങ്ങെന്തു പ്രസക്തി?ഫാസിസത്തെയെതിർത്തീടുന്നോൻ,ഗാസയെ വാഴ്ത്തിപ്പാടീടുന്നോൻ!കുതികാൽവെട്ടും വഞ്ചനയുംകൊ-ണ്ടിതിഹാസത്തെ ഹനിച്ചീടുന്നോൻ!നിളയെന്നുള്ളാരു നദിയുംക്ലീഷേ,ഇളനീരെന്നൊരു പദവുംക്ലീഷേ!കോണകമെന്നതു കേട്ടാൽ ക്ലീഷേ!ചാണകമെന്നതു കേട്ടാൽ ക്ലീഷേ !വന്ദേമാതരമെന്നുരചെയ്താ-ലെന്തതുമയ്യോ,ക്ലീഷേ… ക്ലീഷേ!അക്ഷരശുദ്ധിയൊടൊരുപാട്ടെങ്ങാൻ,കക്ഷിശ്രവിച്ചാലൊക്കെ ക്ലീഷേ!അച്ഛനു,മമ്മയുമിവനോ ക്ലീഷേ!സച്ചരിതങ്ങൾ സമസ്തംക്ലീഷേ!എച്ചിലുതീനി സച്ചിക്കുണ്ടോ,പുച്ഛിച്ചീടുകി,ലല്ലലൊരൽപ്പം?കവിയല്ലിവനൊരു കപിയാണെന്നേ,കവിയായുള്ളവർ…

ആകുല ചിന്തകൾ

രചന : ശ്രീനിവാസൻ വിതുര✍ അകലുവാനായിട്ടടുത്തതെന്തെആകുല ചിന്തയെനിക്ക് നൽകാൻ.തെറ്റെന്ത് ചെയ്തന്നെതോർക്കുകയാഓർമ്മകൾകെട്ടിടും, മുന്നേഞാനും. കരളു പകുത്തുഞാൻ നൽകിയല്ലോ!കാതരേയെന്നെയറിഞ്ഞില്ല നീ.കാർമുഖിൽ മൂടിയ ജീവിതത്തിൽഏകാകിയായിട്ടിരുത്തിയെന്നെ. ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായ് നൽകിയല്ലോ!മുദ്രയാം മോതിര വിരലിലായി.മോഹങ്ങളെല്ലാം ഒടുങ്ങി ഞാനുംരാവതിൽ നിദ്രാവിഹീനനായി. കണ്ണുനീർ വറ്റിയെൻ മാനസവുംമാത്രയിലൊന്നു നീ കണ്ടിടാതെപാഴ്ശ്രുതി മീട്ടിയകന്ന് പോകാൻതെറ്റിൽ…

ലഹരി.

രചന : മംഗളാനന്ദൻ✍ അക്കൽദാമയിൽ പൂത്തകള്ളിമുള്ളുകൾ സർവ്വ-ദിക്കിലുമുന്മാദത്തിൻഗന്ധത്തെയുണർത്തവേ,അധികാരത്തിൻ മോഹംകലർന്ന, ലഹരിതൻമധു പാത്രങ്ങൾ രാവുംപകലും നുരയവേ,രണഭൂമിയിൽ വെടി-യൊച്ചകൾ തുടരുന്നുനിണദാഹികളുന്മാ-ദികളായലറുന്നു.മരണം മനുഷ്യർതൻവെന്ത മാംസവും തിന്നുമരുഭൂമികൾതോറു-മലഞ്ഞു നടക്കുന്നു.ചെങ്കോലും കിരീടവുംകാക്കുവാൻ കാലം, രക്ത-പങ്കിലമാകും കുരു-ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.മതവാദത്തിൻ മദംനാടിന്റെ യുവതയ്ക്കുമതിവിഭ്രമത്തിന്റെലഹരി വിളമ്പുന്നു.ലഹരി,വേഷംമാറിദൈവമായണഞ്ഞേക്കാം,മഹിയിലവവതാര-മെടുത്തു മടങ്ങുവാൻ.കപടദേശീയതാ-വാദങ്ങൾ സിരകളിൽഅപരഹത്യയ്ക്കുള്ള-യാവേശമുണർത്തുമ്പോൾ,പൊരുതാൻ മാമാങ്കത്തി-ലെത്തുന്ന ചാവേറിന്റെസിരകൾക്കുള്ളിൽ രാജ-ഭക്തിയും…

വരികൾ

രചന : മോഹനൻ താഴത്തേതിൽ അകത്തേത്തറ✍ ഇനിയുമീപ്പാട്ടിലേറെ വരികളുണ്ട്ഇനിയുമീരാവിതേറെ ബാക്കിയുണ്ട്ഇനിയേറ്റുപാടുവാൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്ഇനിജീവശ്വാസമായി പാടുവാനുണ്ട് ഇനിയൊന്നായ്പ്പാടുക ഏറ്റുപാടുകഇവിടെനിന്നാവട്ടെ പരിവർത്തനംഈപ്പാട്ടിൽപ്പടരട്ടെ അഗ്നിജ്വാലകൾഇതിലത്രേ കാലമോതും വിപ്ലവങ്ങൾ ഇവിടെനമ്മൾ തലയുയർത്തി മുന്നേറുകഇവിടെയുണ്ട് താണ്ടുവാനഗ്നിപാതകൾഇനിയുമേറെ ദൂരമുണ്ട് നടന്നുനീങ്ങുവാൻഇനിയുമിറ്റുകണ്ണുനീര് വീഴാതെനോക്കുവാൻ ഇവിടെയുണ്ട് വഴിയിലേറെച്ചതിക്കുഴികൾഇവിടെനമ്മൾ ചൂട്ടുകെട്ടിക്കരുതലാവുകഇവിടെയുണ്ട് പട്ടിണിയുടെപ്പരിച്ഛേദങ്ങൾഇവിടെനമ്മൾ സമത്വവുമായ് കാവലാവുക ഇന്നിതെന്നുമൊന്നുപോലെ…