Category: കവിതകൾ

അകത്തേയ്ക്കുമാത്രം
തുറക്കുന്നവാതിൽ …!

രചന : സുമോദ് പരുമല ✍ അകത്തേയ്ക്ക് മാത്രംതുറക്കപ്പെടുന്നവാതിലുകളിലൂടെയാകാശം തേടുന്നവരിലൂടെയാണ്കാലം ചുരുണ്ട്തുടങ്ങുന്നത് .വർണവെറികളുടെപുഴയോരത്ത്പൂർവ്വസ്മൃതികളുടെമരത്തണലിൽചിതൽപ്പുറ്റുമൂടിയതലച്ചോറുകൾപാപനാശിനിതേടുന്നത് .പേരിട്ടുവളർത്തിയനായകളുടെചങ്ങലത്തുണ്ടുകളിൽത്തളച്ചവീട്ടകങ്ങളെപ്പൊതിഞ്ഞ്അശാന്തിയുടെയാകാശംവില്ലുകുലച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾപുരുഷായുസ്സ് കത്തിച്ച്പോറ്റിവളർത്തുന്നത്ആരാന്റെ മക്കളെയെന്നകാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതിയിലൂടെഅവിശുദ്ധകുമ്പസാരങ്ങൾകാതുകുത്തിത്തുളയ്ക്കുന്നത് .വാതിലുകൾഅകത്തേയ്ക്കുതുറക്കുമ്പോഴാണ് ,പഴയകളിക്കൂട്ടുകാരൻമരണപ്പെട്ടുപോയിട്ടുംമാറ്റിവയ്ക്കാൻ തോന്നാത്തമറിമായങ്ങളാൽമഞ്ഞുപോലുറഞ്ഞുപോയമനസ്സിന്,മറഞ്ഞുനിൽക്കേണ്ടിവരുന്നത് .അരക്ഷിതന്റെ ശിരസ്സറുത്തപ്രാകൃതന്റെ പൗരുഷംവീരഗാഥകളായിത്തീർന്ന്ക്രൗഞ്ചഹൃദയങ്ങളിലൂടെശരമുനകൾ പായുന്നത് .അകത്തേയ്ക്കുതുറന്നവാതിൽപ്പടിയ്ക്കുള്ളിൽഒറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുമ്പോഴാണ്അതിനിർജ്ജീവമായ ,നാണയത്തുട്ടുകൾമാത്രമായിത്തീർന്നജീവിതത്തിൽ നിന്ന്സ്വബോധത്തെവലിച്ചൂരിയെടുക്കുന്നതുംജനിതകപരിശോധനയോളംഎത്തിച്ചേർന്ന വേവലാതികൾപൊട്ടിത്തെറിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ്നാവ് ചുരുണ്ടുപോകുന്നതും .ആരാന്റെ സന്തതികളെന്നുംആരാന്റെ മോഹങ്ങളെന്നുംആരാന്റെ ജീവിതമെന്നുംനീട്ടിവരച്ചവിഭജനരേഖകൾക്കിപ്പുറംഞെക്കിത്തുറുപ്പിച്ചന്യായബോധങ്ങൾതല്ലിത്തകർത്തിട്ടാവാംഅവസാനമെത്തുമ്പോൾആരെങ്കിലുമൊക്കെഏറ്റവുമൊടുവിൽകടന്നുവന്നെത്തുക…

ഷവർമ്മ

രചന : മനോജ്‌ കാലടി ✍ ഷവർമ്മയ്ക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട്… ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന തീയിൽ തിരിഞ്ഞെന്റെദേഹം മെല്ലെ നിറം മാറിടുമ്പോൾ നീകരുണയല്പം കാട്ടാതെയെന്തിനായ്‌ആയുധത്താലരിഞ്ഞെടുത്തീടുന്നു? പൊള്ളലേറ്റുക്കരിഞ്ഞു പോയുള്ളൊരുദേഹം ചെത്തിമിനുക്കിയെടുത്തു നീവെള്ളവസ്ത്രം പരത്തിപുതപ്പിച്ചുവീണ്ടുമെന്തിനായ്‌ ചൂടേകിടുന്നത്? അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയാൻ വിധിച്ചുള്ളകേവലം മാംസപിണ്ഡമാണല്ലോ ഞാൻഒട്ടു നേരം കറങ്ങി കറങ്ങിയാൽപിന്നെ…

മറ

രചന : എൻ.കെ.അജിത്ത് ആനാരി ✍ അപ്പുറം നില്പോനുമിപ്പുറം നില്പോനു –മുള്ളങ്ങൾക്കുള്ളിലായുണ്ട്, മറതാനറിയാത്തവയേറെയപരനിൽഗോപ്യമായ് നിർത്തുന്നുണ്ടാമറകൾ ആളറിഞ്ഞീടുവാനാരെന്നറിഞ്ഞിടാ-നാരായൽകൊണ്ടതു പൂർണ്ണമാമോ?ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങൾക്കുമുള്ളിൽ നിതാന്തമാ-യുണ്ട് കൽ, നെല്ലുകൾ വ്യക്തമാകാൻ! കൊള്ളരുതാത്തവയുള്ളിൽനിറച്ചോന്കള്ളമാണെല്ലോ ശരിക്കു പഥ്യംഅള്ളിപ്പറിക്കലുമത്തരക്കാരുടെ –യുളളറിഞ്ഞീടുക സാധ്യമാണോ? വാണിയിലേറെ മധുരം രുചിപ്പിച്ച്വാണിഭം ചെയ്യുന്ന വീരരൊക്കെവീണിടം വിദ്യയായ് മാറ്റുന്നമായികമരീചവിദ്യകളേറെയുള്ളോർ! മാറുന്ന…

വാറ്റ്

രചന : സാജുപുല്ലൻ ✍ പറേമ്മെ മോളിലാജയന്റെ പൊര .പെറ്റിട്ടതവിടേണ് ന്നൊള്ളൂ വളന്നതും പൊളഞ്ഞതും കളത്തിലാ ,ഔതക്കുട്ടീടെ.അച്ഛൻ കുടിയനാർന്നു,അമ്മ തലക്ക് സ്ഥിരോല്ലാത്തതും –കട്ട മീശ ;വട്ടമുഖംഎറിച്ച നെഞ്ച്;ഒത്ത പൊക്കം പെണ്ണൊന്നും കെട്ടീല്ല.ഇരുമ്പൊലൊക്ക ജയൻ, അങ്ങനാ പ്രശസ്തി ഔതക്കുട്ടീടെ വലം കൈ,വാല് …ഇരുമ്പൊലൊക്കാന്ന്…

☁️മകരമഞ്ഞിൻ കുളിരുമേറ്റ്💨

രചന : കൃഷ്ണമോഹൻ കെ പി ✍ മകരമൊന്നല്ലേ, മനസ്സിനു കുളിരു കോരീടാൻമഞ്ഞു വന്നല്ലോ, ആഹാ, മാവു പൂത്തല്ലോമലരണിക്കാവിൽ, പൂക്കൾ മഞ്ഞണിഞ്ഞല്ലോമധുരസ്വപ്നങ്ങൾ, സ്വന്തം, അറ തുറന്നല്ലോമരന്ദഗന്ധവുമായ്,പയ്യെ, മധുപനെത്തുമ്പോൾമുരളികയൂതി, മെല്ലെ, പവനനെത്തുമ്പോൾമകരമഞ്ഞിൻ കുളിരുമേറ്റീ, മഹിയൊരുങ്ങുമ്പോൾമധുരമൊരുഗാനം, മൂളി, പ്രകൃതി നില്ക്കുമ്പോൾ….അതിമനോഹര ചിത്ര ചാരുത മനസ്സിലെത്തീയെൻഅലസചിന്തകളൊഴിവാക്കാൻ…

വിണ്ണവൻ

രചന : സുദേവ്.ബി ✍ ധനുവിൻ ശീതള രാവിലായി ഞാനുംപ്രിയയും പോയരികത്തൊരമ്പലത്തിൽഒരു പാടാളുകളുള്ള വാദ്യമേളംനിറയേ വെട്ടമെരിഞ്ഞിടുന്ന രംഗം പിറകേയായമരുന്നൊരാനതന്നിൽഛുരികാധാരി കിരാതമൂർത്തി തൻ്റെപ്രിയരോടൊത്തു രസിച്ചുമത്തനായികുളിയും തീർത്തു തിരിച്ചു വന്നിടുന്നു കതിനക്കുറ്റി നിറച്ചു പൊട്ടിടുന്നുചെവിയിൽ മേളമിരമ്പിയാർത്തിടുന്നുഅരികിൽപ്പോയിനിറച്ചു നാദബ്രഹ്മംപൊടിയും ചൂരുമണിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്നു മുറുകും കാലമയഞ്ഞു…

മാറ്റങ്ങൾ (ഓട്ടൻതുള്ളൽക്കവിത)

രചന : അൽഫോൻസാമാർഗരറ്റ്✍️ ഞാനൊരു കാര്യം ഉരചെയ്തെന്നാൽചുമ്മാതാരും കോപിക്കരുതേഓട്ടൻതുള്ളലിൽ കാര്യംപറയാംകുറ്റംപറയാം നേരുംപറയാംഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞീടുമ്പോൾഉറിയും പണ്ട്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്….ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞീടുമ്പോൾ ഉറിയും പണ്ട് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്..കാലംമാറി വേഷംമാറികാലമതിന്നുടെ കോലോംമാറിമാറ്റംവന്നാലിത്ര വരാമോകാറ്റിനുപോലും മാറ്റംവന്നു….മാറ്റം ഇല്ലാതില്ലോരിടവുംമാറ്റത്തിന്നൊരു മാറ്റവുമില്ല.പാലകൾപൂക്കും കാലത്തെല്ലാംപാലപ്പൂണമേറ്റിയകാറ്റ്മുല്ലകൾപൂക്കും സന്ധ്യയിലെല്ലാം മുല്ലപ്പൂ മണമൊഴുകിയ കാറ്റ് …അങ്ങനെയൊരു കാറ്റീ മലനാട്ടിൽ ………

നഗരം

രചന : പി സി സന്തോഷ്‌ ബാബു✍ നഗരംഇരുൾക്കണ്ണടയ്ക്കുന്നപരാജിതർക്കിടയിൽനിന്നുകത്തുന്നുണ്ട്.തെരുവുകൾരുധിരചുംബനങ്ങളാൽദുരിതംപിറവിയെടുത്തഅനേകംപ്രാണൻനിസ്സഹായരായി അലയുന്നിടം.വാതിലുകളില്ലാത്തശീതികരിക്കാത്തമണ്ണിലെമേഘമുറികൾഇവിടം,കണ്ണീരുറക്കമില്ലാത്തവർചുറ്റും.നെഞ്ചുപൊട്ടികനവൊട്ടിഒരിരുൾ വഴിയുംതെളിയാതെപാപാശാപങ്ങളുടെബീജം പേറിപൊക്കിൾക്കൊടിയറ്റവർപുലരുന്ന തെരുവുമിവിടം.ഓരോധനുവിലുംതണുത്തുവിറങ്ങലിച്ച്പ്രതീക്ഷകളുടെനിയോൺ രശ്മികളില്ലാത്തഹൃദയഞരമ്പുകളെപിടിച്ചുടച്ച്കടിച്ചോടുന്നകാലത്തെ നോക്കിനിർവികാരരായിരിക്കുന്നകോലങ്ങളുടെനരകമാണിവിടം.ഓരോരാവറുതികഴിയുമ്പോഴുംനഗരമാന്യതയുടെബീജം പേറുന്നവർ അലയുന്നഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽമേനി മിനുക്കിരസച്ചായംതേച്ചുപിടിപ്പിപ്പിക്കാനാകാതെ,ഉറ്റവരവരകാശികളില്ലാതെ,ഉയിരൊടുങ്ങുങ്ങും വരെനഷ്ടകാമുകിയാംനഗരത്തെപ്രണയിക്കുന്നവരേനിങ്ങൾസ്വർഗ്ഗനേരവകാശികൾ.!

ധനുമാസപ്പുലരിയിൽ….!

രചന : മാധവി ടീച്ചർ, ചാത്തനത്ത്✍ ധനുമാസക്കാറ്റിലെൻ മുറ്റത്തെ മാവിന്റെമോഹം തളിർത്തു ചാഞ്ചാടിടുമ്പോൾപൂന്തളിർ നൃത്തച്ചുവടുകൾ വെക്കുന്നചാരുതയിൽ മനം തുടിച്ചിടുമ്പോൾ മാന്തളിരേറെ മുകർന്നിടാൻ മോഹമായ്കൂകിയണത്തൊരു പൂങ്കുയിലാൾഎതിർപ്പാട്ടുമൂളി ഞാൻ നില്ക്കവേ മാവിൻ്റെതുഞ്ചത്തൊരണ്ണാരക്കണ്ണനെത്തി. പൂവാലിത്തത്തമ്മ മെല്ലെപ്പറന്നെത്തിപൂഞ്ചിറകഴകായ് മിനുക്കിടുമ്പോൾപീലിക്കുടയും നിവർത്തി മയൂരവുംവർണ്ണമനോഹര നൃത്തവുമായ്. കളിയും,ചിരിയുമായ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കേയതാപൂച്ചക്കുറിഞ്ഞിയൊന്നരികിലെത്തി.ചിരിതൂകി…

അമര പതാക.

രചന : ജയരാജ്‌ പുതുമഠം.✍ മഴദളങ്ങൾ അടർന്ന് വീണൊരുപ്രണയവിപിനത്തിൽമൂളിപ്പാട്ടുമായ് ഒഴുകിവന്നൊരുമലയാള മാരുതിക്കുയിലേപുതുവർഷത്തിൻകിനാവ്പെയ്തഹൃദയതളങ്ങളിൽകമനീയമായ് അണയുമോചിതൽതിന്ന് മുടിയുന്നകനലാട്ടങ്ങൾചിറകുകൾ തളരുന്നദുരിത പർവ്വങ്ങൾചിരികൾ കൊഴിഞ്ഞുണങ്ങുന്നകഠിനയാമങ്ങൾഇനിയില്ല കാലങ്ങൾതഴുകുവാൻ അധികമായൊട്ടുംഒടുവിൽ ഞാൻകുഴയുമെന്നറിയുമെങ്കിലുംഎഴുതണമെനിക്ക്യവനികനീക്കി ചിലതൊക്കെധ്രുവദീപ്തിയിൽകുഴയും മുൻപേനിന്റെ മടിത്തട്ടിൻഅണിയറ നിഗൂഢതയിൽവഴിവിളക്കിൻകുളിരോളങ്ങൾ നട്ട്അമരപതാകകൾ ചാർത്തിഅമരണമെനിക്ക്അണയുമോ, മാരുതിക്കുയിലേ..