Category: കവിതകൾ

മകരം ഇരുപത്തിയഞ്ച്

രചന : സുദേവ് ബാണത്തൂർ✍ നിറപാതിര നേർത്തു, മഞ്ഞു വീണുകുരലാർത്തു വിയർത്തു കാളി വീണുഉടലേറ്റിയകത്തു കൊണ്ടുവന്നുകവിളത്തു കുരിപ്പുപൊന്തി വന്നു.നടവാതിലു തള്ളി നീക്കിയപ്പോ –ളവിടേയ്ക്കു വരുന്ന ദീർഘഗാത്രൻതലമൂടിയിരിന്നു ദീപനാള-ക്കരിമാറ്റി,യടുത്തിരിക്കയായി.ഇളവേറ്റവളേറിപീഠ,മദ്ധ്യേമുടി ചിക്കി,യുടുത്തുകെട്ടി വീണ്ടുംകുരലാർത്തു തിമർത്തു കൂരിരുട്ടായ്ഉടവാളുമെടുത്തു പോയിരിപ്പൂ.നടയിൽ പടിമേലിരിപ്പുകാളികലിയോടെപിതാവു തൻ്റെ മുന്നിൽഅവിടുന്നവളെ പിടിച്ചു വീണ്ടുംതിരികേ,രണഭൂവിലാക്കിടേണംഅവിടേയ്ക്കണയുന്നതാപ്പിതാവാണൊരു…

ശ൪മ്മിഷ്ഠ

രചന : വൃന്ദ മേനോൻ ✍️ പിതാവ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോഴു൦ ,ദേശവും കൊട്ടാരവു൦ പിന്നിലുപേക്ഷിച്ചു പോന്നപ്പോഴു൦ സ്നേഹിച്ച പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഒടുവിൽ അവഗണനകൾ മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോഴു൦ ,ജീവിതത്തോടുള്ള എല്ലാ അഭിനിവേശങ്ങളു൦ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോഴു൦ ഒരു കൌതുക൦ മാത്രം, ഏക പ്രണയം ശ൪മ്മിഷ്ഠ ബാക്കി വച്ചു.ഒരു…

ബസ്സ്റ്റാന്റിൽ പെണ്ണുടലിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭോഗിക്കാം.

രചന : അശോകൻ പുത്തൂർ ✍ ഒരു പൂഞ്ചുണങ്ങുംമറുകുംകാക്കപ്പുള്ളിയുംഞങ്ങളിനി ഒളിക്കുന്നില്ലകണ്ട് പൂതിതീർക്ക്.ബസ്സെത്തുംവരെ ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ട്.ആകാശപേടകംഭൂമിയിലെ ഖനികൾ പകർത്തുംപോലെ…….ഓന്ത് ഇരയെനോക്കിചോരകുടിക്കുംപോലെഇമവെട്ടാതെ നിങ്ങൾഎത്രനേരമാണിങ്ങനെപെണ്ണുടൽ നോക്കിനിൽക്കുക……………ഉടലിൽ മുക്രയിട്ട് ചുരമാന്തുംനിന്റെ ആകാശപേടകംഞങ്ങടെ ഉൾക്കണ്ണിൽ ചിരി നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.നിങ്ങൾകാണും ഉടൽമടക്കുകൾക്കപ്പുറംപലതും ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ.പകലിൽസൂര്യനെപ്പോൽ ജ്വലിക്കും അരിമ്പാറകൾ.ഇരവിൽനക്ഷത്രംപോൽ തിളങ്ങും പാലുണ്ണികൾ.വാക്കിൻ വിടർച്ചയിലെ…

ഓണം

രചന : തോമസ് കാവാലം ✍ അരയാൽ ചില്ലയിലാടിയുലയുന്ന –യാടിമാസക്കാറ്റിനെന്തു ചന്തംപാടിയുണർത്തും ചിങ്ങത്വന്നിയോപാദസരമണിഞ്ഞു മണ്ണിൽപാരും പുതച്ചു കൊൾമയിരാൽ അർക്കരശ്മികളായിരം കൈകളാൽആലിംഗനംചെയ്തവനിയെകർക്കിടകത്തിൻ കാർക്കശ്യം വിട്ടവൻപാലോളിയുടുപ്പിച്ചീധരയെലാളിച്ചു പൂക്കളെ നീളെനീളെ. കർപ്പൂര ദീപങ്ങൾ കത്തിച്ചു വെച്ചപോൽമാനത്തുഡുനിര മിന്നി മിന്നികർഷകർ പുഞ്ചപ്പാടം കൊയ്യവേകർഷകമനം കുളിർത്തു ചെമ്മേവർഷത്തിൽ ലതകളെന്നപോലെ.…

ഓണപ്പാട്ട്

രചന : ജോളി ഷാജി✍ ചിങ്ങം പിറന്നിട്ടുംപെയ്തൊഴിയാത്തകുസൃതി മഴകാണുമ്പോൾഓർമ്മയിൽ ഓടിയെത്തുമെൻതിരുവോണമോർമ്മകൾ.. ചിങ്ങ കാറ്റിനൊപ്പംനൃത്തം ചവിട്ടുന്നവയലോലകളുമൊപ്പംചാഞ്ചാടിയാടും കാട്ടരുവിയും… മുല്ലയും പിച്ചിയും തെച്ചിയും ചന്തത്തിൽവിരിയുമ്പോൾ മലയാളിപെണ്ണിന്റെ ചുണ്ടിൽ ചിരി വിടരുന്നു.. മുറ്റത്തെ മുല്ലയിലെ പൂവിറുത്തു കോർക്കാൻധൃതികൂട്ടും ബാലികയുംഓണത്തിമിർപ്പിലായി… മുറ്റത്ത്‌ ചന്തത്തിൽപൂക്കളമൊരുക്കാൻ ചെത്തിമിനുക്കുംമുത്തശ്ശിക്കും തിടുക്കമായി പോന്നോണമെത്തിടാൻ……

ഓണം

രചന : ഹരിദാസ് കൊടകര ✍ ഓണം..പൊയ്പ്പോയ സായം.പച്ച കുമ്മാട്ടിയൊച്ച.മോഹകാന്തം ഭ്രമം.അർത്ഥനാളം.നടവിളക്കൊളി. ഓണം..ഒരഴിഞ്ഞ കാറ്റല.വീട്ടു വെയിൽ.പൂത്തുമ്പി നന്മ.പുകൾ ഋതു. ഓണം..അപ്പമുള്ളൊരു വീട്.ഒപ്പമുള്ളൊരു നാട്.ഞാനും നമ്മളും നീയും-നിവരും കടമ്പകൾ. ഓണം..കണ്ണായ് കാർഷികം കറ്റ.വിണ്ണായ് വർണ്ണ വിസ്മയം.ഉൾപ്പൂ വിരിയുന്നപോലുടൽ-വരിപ്പൂ വാഗ്വിദം സ്മൃതി. ഓണം..പകിട പന്ത്രണ്ട്…

*ഭ്രാന്തൻ*

രചന : ചെറുകൂർ ഗോപി*✍ ആരെന്നു തിരയുന്നുഓരത്തിരുന്നു ഞാൻആരെന്നതറിയാത്തൊരപശകുനമായി …… ആരാണു ജന്മംനൽകിയെന്നറിയില്ലആരൊക്കെയന്നമേകിയെന്നറിയില്ല……. തെരുവിന്റെ ഓരംതേടുന്ന ചിന്തയിൽഅട്ടഹാസം മുഴുക്കുന്നുഞാനെന്തിനോ…… വേരറ്റു പോയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെവിടെയോവേദനിക്കാനെനിക്കറിയില്ലതന്നെ…….. വേർപെട്ട ദൂരത്തിൻഭാണ്ഡമുണ്ടെന്നിൽസത്യം വിഴുപ്പിൻജരാനരപോലവേ……… തെല്ലു മോഹിക്കുവാ,നറിയില്ലെനിക്കുചെന്നു ചോദിക്കുവാനറിയില്ലെനിക്കു……. ചെന്നിടമെല്ലാംചോർന്നു പോകുമ്പോൾവന്നിടം കാണാതെഓരത്തു ഞാനും…….. ആരെന്നു തിരയുവാനാരുമില്ലാതെആരെന്നുമറിയാത്തൊരപശകുനമായി……..!!

താത്രിക്കുട്ടിയുടെ കാമുകൻ

രചന : അശോകൻ പുത്തൂർ✍ തെങ്ങേറ്റക്കാരൻ കുമാരനോട്അന്നൊരിക്കൽ അവൾ പറഞ്ഞു.അരയ്ക്കാൻഒരുമുറി തേങ്ങയില്ലന്റെ തെങ്ങൊന്ന് കേറോ…..ആരട്യായാലെന്താകേറാൻ പറഞ്ഞാ കേറുംഇമ്പടെ പണ്യല്ലേ കേറ്റം.മറുവാക്കിൽതാത്രിക്കുള്ളിൽ ഒരു ചിരി കിളുർന്നുവെയിലങ്ങനെ തെളക്കുമ്പംകൊതുമ്പും കോഞ്ഞാട്ടയുംതേങ്ങയും വെട്ടികുമാരനങ്ങനെ പടർന്നേറി.ഓരോ ചുവടും ഉടൽപ്പെരുക്കങ്ങളുംത്രസിപ്പോടെ താത്രി കണ്ടുനിന്നു.ഉച്ചിയിൽ സൂര്യൻ കത്തിനിന്നാറെതളർച്ചയോടെ കുമാരൻ ഊർന്നിറങ്ങികൂലി…

ഓണം

രചന : ബിന്ദുകമലൻ ✍ പണ്ടത്തെയോണത്തിന്നോണനിലാവുംചിങ്ങപുലരിയുമൊത്തു ചേരും.പൂക്കളമിട്ടത്തമൊരുക്കുവാൻമുറ്റത്തെയുദ്യാനം പുഞ്ചിരിക്കും. കോടിയുടുക്കാൻ കൊതിച്ച കാലംസദ്യ വിളമ്പാൻ കാത്തിരിക്കും.ഓണക്കളികളുമോമനത്തിങ്കളുംഉത്സാഹമോടുണർന്നിരിക്കും. ഓണം വന്നാലുമുണ്ണി പിറന്നാലുംഇന്നത്തെ കാലത്തിനില്ല ചന്തം.കള്ളനും, കാലനും പീഡകരുംപെറ്റുപെരുകുന്ന നാടിതയ്യോ…! തല്ലലും, കൊല്ലലുമേറിയയ്യോമാനുഷരെല്ലാം വെവ്വേറെയായ്…പെയ്തൊഴിയാത്തൊരീവർഷംപ്രളയപ്പേടിയിൽ കേരളവും. ഇന്നത്തെയോണത്തിനെത്ര ചന്തം…?ആരവമില്ലാത്തൊരോണക്കാലം.ആർക്കോ വേണ്ടിയിട്ടെന്നപോലെആചാരം പോലതു മാറിയില്ലേ….

ഒരു ബാല്യ നൊമ്പരം

രചന : മംഗളൻ എസ് ✍ ഒരു ഗർഭിണിത്തൂലികപ്പേറ്റുനോവാൽഒരു ചെറു കുഞ്ഞു ബാലനെപ്പെറ്റിടട്ടേ..ഒട്ടല്ല നൊമ്പരം പേറ്റു നോവേറുന്നുഒക്കെപ്രസവിക്കാനാവില്ലെന്നാകിലും! കോറിയിട്ടോട്ടെയാബാല്യകാലത്തിന്റെകണ്ണുനീർ ചോരയായിറ്റിച്ച നാളുകൾകണ്ണുനീരിറ്റുവീണാതൂലികത്തുമ്പാൽആത്മ ബാഷ്പങ്ങൾ വാക്കുകളാകട്ടെ! നാലാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന നാൾവരെപള്ളിക്കൂടത്തിലെന്നാമനായ് വാണവൻഏഴാംക്ലാസ്സു കഴിയുന്ന നാൾ വരെക്ലാസ്സിലേക്കൊന്നാമനായി പഠിച്ചവൻ! എട്ടുതൊട്ടൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടന്നവൻപഴയതാം പുസ്തകങ്ങൾ…