Category: ടെക്നോളജി

ഒറ്റപ്പെടുന്ന വാര്‍ദ്ധക്യം

രചന : കുറുങ്ങാട്ടു വിജയൻ ✍ വാടിയവാടാമുല്ലപ്പൂപോല്‍‍ വരണ്ടുണങ്ങാതെവടിയുടെ ബലതന്ത്രത്താലേ യാന്ത്രികമാകാതെവീടിനു മൂലയിലൊതുക്കിവയ്ക്കും ഭാണ്ഡവമാകാതെഏകാന്തതയുടെ വിഷാദജീവിതദീനം പേറാതെപുത്രീപുത്രസ്വകാര്യജീവിത,മലോസരമാകാതെ‍പുത്തന്‍‍തലമുറ വയോജനത്താല്‍ ദുഃഖിതരാകാതെകുടുംബഭാരമിറക്കാനുള്ളോരത്താണി തേടുമ്പോള്‍എത്തിച്ചീടുക വയോജനത്തെ ശരണാലയ സമക്ഷം വയോജനത്തേ സംരക്ഷിക്കും ശരണാലയകേന്ദ്രംവന്ദ്യവയോധികജനത്തിനെന്നുമതാശാകേന്ദ്രങ്ങള്‍വാര്‍ദ്ധക്യമതോ ബാല്യംപോലെ സുരക്ഷിതമായിടുംവൃത്തിച്ചീടും പരിചാരകരും പുത്രകളത്രകള്‍പോല്‍ശൈശവകാലപ്പരിചരണംപോല്‍ വാര്‍ദ്ധക്യത്തിലുമേസ്നേഹാദരവിന്‍ നനവും‍സുഖവും ജാഗ്രതയും കിട്ടുംഅസുഖം…

കർമ്മാശ്രമം .

രചന : സുമോദ് പരുമല ✍ മൂത്ത് വിളഞ്ഞ് നിന്നാടിയൊരെരിക്കിൻ കായവളരെപ്പെട്ടെന്നാണ്കാറ്റിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് .ഒന്നൊന്നായുയർന്നുപാറിയഅപ്പൂപ്പൻതാടികളുടെവിസ്മയക്കാഴ്ച .ഒരപ്പൂപ്പൻതാടിതാഴെപ്പതിയ്ക്കാതെതുടർകാറ്റിലുയർന്ന്പുഴകടന്ന്അക്കരെപ്പച്ചയിലൊരുമുൾമുനയിൽകൊരുത്തുനിന്ന്ചിറകടിച്ചു .അപ്പോൾ വന്നെത്തിയൊരു“സത്യാന്വേഷി ,”ഏവരും കാൺകെയത്മുൾമുനയിൽനിന്നടർത്തിസൂക്ഷ്മതയോടെനോക്കി .അയാളതിലെനാരുകളെണ്ണിപ്പെറുക്കി .മുൾമുനയുടെമൂർച്ചയറിഞ്ഞു .പുഴയുടെ വീതിയളന്നു.നിയതിയുടെനിശ്ചയമോർത്തയാൾഅത്ഭുതം കൂറി .കർമ്മസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെരാപ്പകലുകളെനിയോഗങ്ങളുടെമുഴക്കോലുകൾ കൊണ്ടളന്ന്അർദ്ധസമാധിയുടെകാടുകയറി .അയാൾകാഷായമുടുത്തു .ആശ്രമംകെട്ടിആലിലത്തുമ്പിലെമഞ്ഞുതുള്ളിയിൽആത്മസത്യംതെരഞ്ഞു ..ശിഷ്യലക്ഷങ്ങളുടെദൈവമായിത്തീർന്നു .അയാളുടെനേത്രഗോളങ്ങളിൽഏവരുംപ്രപഞ്ചംകണ്ടു .അയാൾ നാടും കാടുംവിലയ്ക്കുവാങ്ങിആഡംബരക്കാറുകളിൽപാറിനടന്നു…

അനുരാഗമറിയണേ
അക്ഷരാംബേ…

രചന : സന്ധ്യാസന്നിധി✍ മൂകാംബിക വാഴുംകാര്‍ത്ത്യായനി ദേവീകാതങ്ങള്‍ താണ്ടീഅടിയനിതായെത്തീ…(2)പദമലരിണ തേടിഭാരങ്ങള്‍ ചൊല്ലാന്‍പാപങ്ങള്‍ തീരാന്‍ നിന്‍പാദങ്ങള്‍ പൂകാന്‍അടിയനിതായെത്തീഅവിടുത്തെ മണ്ണില്‍…(മൂകാംബിക)ചെന്താമരകൂമ്പും നിന്‍,മിഴിരണ്ടും കണ്ടുമുകില്‍ചായംചോരുംനിന്‍ നിറഭംഗിം കണ്ടു(2)തനുകാന്തികണ്ടാതിരുപാദം തൊഴുവാന്‍അടിയനിതാ നില്‍പൂഅവിടുത്തെ മുന്‍പില്‍……(മൂകാംബിക)അറിവേറെയില്ലമ്മേഅപരാധമുണ്ടെന്നില്‍അടിയന്‍റെ ഉള്ളിലെഅനുരാഗമറിയണേ..(2)അലസതമാറ്റണേഅകതാരില്‍ വാഴണേ..അക്ഷയപാത്രമാംഅമ്മയിയിൽ നിന്നെന്‍റെഅകതാരിലക്ഷരംഅമൃതാക്കി വിളമ്പണേ….അടിയന്‍റയുള്ളില്‍അങ്ങോളം വസിക്കണേ…(മൂകാംബിക)

ബ്രഹ്മചാരിണീ, നമസ്തുതേ🙏

രചന : കൃഷ്ണമോഹൻ കെ പി✍ വലം കയ്യിൽ ജപമാലയിടം കയ്യിൽ കമണ്ഡലുവരദേ, നഗ്നപാദയായ് ബ്രഹ്മചാരിണി നീയെത്തീആടയോ ശുഭ്രാംബരം, ഭാവം ഭക്തിനിർഭരംആരാമ ദേശേയെത്തി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു നില്പു നീആശ്രയദാതാവാകും പരമേശ്വര വരത്തിനായ്ആദിരൂപനെ ധ്യാനിപ്പൂ നിത്യബ്രഹ്മചാരിണീആശങ്കാകുല ലോകത്തിന്നാത്മസ്വരൂപിയായിടുംആരോമൽ ഹൃദയവാസിനീ ബ്രഹ്മചാരിണി സന്തതംഇക്കാണായ ജഗത്തിൻ്റെ ഇണ്ടൽതീർക്കാൻ…

പ്രണയം,

രചന : സലിം വെട്ടം✍ പ്രണയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾമനസ്സിൽ തോന്നുമാ നിഷ്കളങ്കസ്നേഹം ഇന്നുണ്ടോഭൂമിയിൽനൊമ്പര പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞആ മരം ചുറ്റി പ്രണയം ഇന്നുണ്ടോആസക്തി നിറഞ്ഞ ഇന്നിന്റെ പ്രണയംചതിയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾലഹരി യുടെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടുന്നഇന്നിന്റെ കൗമാരം ആശങ്ക വിതക്കുന്നുപോറ്റി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കൾഒന്നുമല്ലാതായി…

മറന്നു പോണവർ

രചന : പ്രവീൺ പ്രഭ ✍ ആദ്യമൊക്കെ അമ്മചീപ്പ് മറന്നു വയ്ക്കുമായിരുന്നുമറന്നു വെച്ച ചീപ്പ് തിരക്കിവീട് മുഴുവൻ നടക്കുന്ന അമ്മയെക്കണ്ട്മകള് ചിരിച്ചു.പിന്നെപ്പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട്തിരികെ വരുമ്പോൾചെരുപ്പ് മറന്നുവെയ്ക്കണ അമ്മയെവഴക്ക് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ,അത് കേട്ട് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുമ്പോഴുംകയ്യിലെ ചന്ദനം നീട്ടിക്കാണിച്ച്മെല്ലെ ചിരിച്ചുകാട്ടി അമ്മ.തിളപ്പിക്കാൻ…

യാത്രാന്തരം

രചന : പ്രവീൺ സുപ്രഭ കണ്ണത്തുശ്ശേരിൽ✍ നടന്നുതുടങ്ങുമ്പോൾഅത്രമേലാമോദമോടെഅന്പെഴും ശാരികപ്പൈതൽഅച്ഛനോടേവം മെല്ലെആദിമദ്ധ്യാന്തം രാമകഥബോധഹീനന്മാർക്കറിയാവണ്ണംതാളത്തിൽ ചൊല്ലിത്തുടങ്ങിയിരുന്നുബാലാരിഷ്ടത കടന്നുബാലകാണ്ഡം കഴിയവേപുകഴ്പ്പെടും അയോദ്ധ്യാ –പുരിക്കൊപ്പമെത്തിയോരെൻപുണ്യമാം അമ്മമലയാളവുംആരണ്യകങ്ങളിൽ പൂക്കുംഅന്ധകാരങ്ങളിൽ പെടാതെകിഷ്ക്കിന്ധവും കഴിഞ്ഞുസുന്ദരകാണ്ഡവും കടന്ന്യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലിതാമലയാളമിന്നു നിൽക്കുന്നുചിതലിയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽവണ്ടിയിറങ്ങിയ രവിയിപ്പോൾനൈസാമലിയോടു പോരടിക്കുന്നു ,ഇരുപക്ഷത്തായി നിറഞ്ഞകൊടിപ്പടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ടുപകച്ചമൊല്ലാക്കയും പൂശാരിയും.പടിഞ്ഞാറേ പാലത്തിനരികിൽകൊട്ടികളും വെടലകളുംപരസ്പരം വെട്ടിമരിക്കുന്നു ,കുരുടൻമുരുകനുംകൂനൻകണാരനും…

മികവുകൾ-

രചന : ശ്രീകുമാർ എം പി ✍ മുന്നാലെ പോകുന്നവർ മികച്ചവരാണ്.അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നിലായത്.പിന്നാലെ വരുന്നവരിലും മികച്ചവരുണ്ട്,ചിലപ്പോൾ മുമ്പേ പോകുന്നവരേക്കാൾ മി കച്ചവർ.എന്നാൽ മുന്നാലെ പോകുകയെന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിരിയ്ക്കില്ല.എന്നാൽമുന്നിലെത്താനായ്വിലപ്പെട്ട പലതുംഅവഗണിച്ചവരൊ,ചവുട്ടിക്കടന്നവരൊഞെരിച്ചമർത്തിയവരൊതച്ചുതകർത്തവരൊഏത് വേഷത്തിൽഎവിടെയെത്തിയാലും മികച്ചവരല്ല.വിലപ്പെട്ടതെന്തെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാത്തവർഎന്തിലൊ ഭ്രമിച്ചു വശം കെട്ടവർഒടുവിൽ ചിറകുകൾ തളരുമ്പോൾചിറകുകളടരുമ്പോൾഅവരും…

ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ

രചന : പ്രജീഷ്‌കുമാർ ✍ എന്റെ വെയിലുകൾമങ്ങിത്തുടങ്ങിമഴമേഘങ്ങൾപെയ്തു തോരാറായിശിശിരങ്ങൾഅടരുകയുംവസന്തങ്ങൾമരിക്കുകയും ചെയ്തു.ഞാൻ കണ്ടചിത്രങ്ങളിലൊക്കെഞാൻ വായിച്ചഎഴുതുകളിലൊക്കെഎഴുത്തുകാരനുംചിത്രകാരനുംമുഖമില്ലായിരുന്നു.എന്റെ വായനപരിചയം, അറിവ്കണ്ടെത്തലുകൾ.ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു.ലോകംജീവിതത്തിൽതോറ്റുപോയവരുടേത്മാത്രമാണ്.അതിനാൽഞാൻഎന്റെ തന്നെജീവിതവും മരണവുംരേഖപ്പെടുത്താൻശ്രമിക്കുന്നു.എന്റെമരണംപോലുംവലിയൊരു തോൽവിയുടെഅടയാളമായി മാറണമെന്ന്ആഗ്രഹിക്കുന്നു.എന്റെ തോൽവിയുടെഅടയാളങ്ങളിൽഅധികാരചിഹ്നങ്ങളോഓർമ്മചിത്രങ്ങളോഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല.എന്റെ തോൽവിയുടെഅടയാളങ്ങളിൽഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്പടിയിറങ്ങിപ്പോകുന്നഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല.എന്റെ ഓർമകളുടെവലയത്തിൽഈ നേരിയനീല വെളിച്ചത്തിൽശ്മാശാന മൂകതക്കൊപ്പം.

തണലായവൻ🍃

രചന : വിദ്യാ രാജീവ്‌✍ താതന്റെ അസ്ഥിതറയിൽ ഓർമ്മകൾകരിയിലകളായി കൂനകൂടി.അഴലിൻ ഛായയിൽ മുങ്ങി തെല്ലുനേരം മിഴികൾ പൂട്ടവേ.ഭൂതകാലത്തിൻ സ്‌മൃതിയുണർന്നു.മുഖപടങ്ങൾ തെന്നി മാറി തിരശീലകൾഒന്നൊന്നായി മനസ്സിനുള്ളിൽ അനാവൃതമായി.അന്നൊരു രാമഴയിൽ നിനച്ചിരിക്കാതെആത്മഹൂതി ചെയ്തു രക്ഷനേടിയ താതൻ.അനാഥമാക്കി വിടപറഞ്ഞ സ്വന്തം ജീവിതസൗഭാഗ്യങ്ങൾ,വിരഹം പടർത്തിയ അകതാരിൽനിറഞ്ഞാടിയ ശോകങ്ങൾ.ആ…