Category: ടെക്നോളജി

മായാമയം!

രചന : കലാകൃഷ്ണൻ പൂഞ്ഞാർ✍ മായികമായമഹാസുന്ദരതേമായേ മായേ, മായേ!ജീവിതമെന്ന മഹായാന്ത്രികതേമായേ മായേ, മായേ!കാരണമായ നിയാമകതേ നീമാറി മാറി, മാറീഉടലുകളിൽക്കൂടുയിരുകളിൽമാറിക്കേറീ,മാറീവിതയ്ക്കുകയാണീ മായികബീജംഅറിയാ ശരീരംഅവിദ്യകളഖിലം മായാമയംആ, വിദ്യയുമഖിലം മായാമയംനിഴലിൻ നിഴലാം ചരാചരങ്ങൾമായായവനികേൽമാനവ വേദാന്തങ്ങളുമഖിലംഅവിദ്യാനിഴലിൽഅനുഭവമെഴുതാനാകാചൊല്ലാൻഭൂതിയാണീ വിദ്യാമായായവനിക വലിച്ചുനീക്കിആകു,കനുഭൂതീൽമായികമായ മഹാസുന്ദരതേമായേ മായേ, മായേ !ജീവിതമെന്ന മഹായാന്ത്രികതേമായേ മായേ,…

പ്രേമഭിക്ഷു

രചന : എൻ.കെ അജിത്ത്✍ ഒരു ചുംബനത്തിനായ് ദാഹിച്ചു നിന്നിടുംമൃദുവായ ചെമ്പനീർപ്പൂവുപോലെഒരു പ്രഭാതത്തിന്റെ നിർമ്മല ഭാവമായ്മനസ്സിൽ വിളങ്ങുന്നു, ഓമലേ നീ ചെതമുള്ള ചെഞ്ചൊടിപ്പൂവിൽ നിന്നുതിരുന്നമൃദുവാണിയെന്നും മൊഴിഞ്ഞു കേൾക്കാൻപ്രിയദേ കൊതിപ്പു ഞാനതിനായിയീവഴിപലവേള നിന്നെത്തിരക്കിയെത്താറുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിതൻ പരിശുദ്ധിയാണു നീമധുവാഹിവണ്ടുകൾ മോഹിച്ച പൂവ് നീപരിലസിക്കുന്നു…

ഏട്ടൻ

രചന : പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ✍ അനിയത്തി യെന്നു വിളിച്ചുയേട്ടൻ ,ഒരു വിളിപ്പാടകലെ കാത്തുനിന്നോ ?അരികിലായിഒരു പദനിസ്വനം …ബാല്യത്തിൽ ഞാനെന്നുംകേൾക്കും പോലെ ,,ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കി എന്റെകണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞുപോയികേട്ടുമറക്കാത്തമധുരശബ്ദംഎൻ കാതിൽ വീണ്ടും പ്രതിദ്ധ്വനിച്ചു …കൊച്ചനിയത്തി നീ യെവിടെയാണ് ?സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നതില്ലേ…

മദ്യപൻ

രചന : ജോർജ് കക്കാട്ട്✍ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് അവന് എന്ത് പ്രയോജനം?ഒരു മെഗാ ഹാംഗ് ഓവറിൽ അവൻ ഉണരുന്നു,ഒന്നാമതായി, അവന് വിഷമം തോന്നുന്നു,അവന് ഒരു അഡിക്ഷൻ കൗൺസിലറെ വേണം.അവന്റ ഭാര്യ സ്ഥലം മാറി പോയിഅവന് ഇപ്പോഴും ബോക്സിൽ ടിന്നിലടച്ച ബിയർ…

അനിത്യന്റെ ഉപശമങ്ങൾ

രചന : ഹരിദാസ് കൊടകര✍ ശുഭ്രപാച്ചോറ്റികൾ-വന്മരങ്ങളായ് നിന്നു.വെറുതെയിരുന്നും,കൈ ഞൊട്ടയിട്ടും;പരിവ്രാജകപ്പകൽ,പശ്ചിമം നേർന്നൂ..വനം യമിച്ചു. തന്മയിലാഴുന്നപൈതൃകപ്പാനകൾതെന്നലായ് നീന്തി-വന്നകമിരുന്നു.തന്നുടൽ മായ്ക്കാതെആത്മന്നു മാത്രംജലം വിളമ്പി. അനുഷ്ടുപ്പ് തീർത്തതുംസ്വർഗതി നെയ്തതുംസർഗം ഉദാത്തംവിരതി നിത്യം

അറിയാത്ത ഭൂമിക 🌹

രചന : സന്തോഷ് കുമാർ ✍ വിജനഭൂവിൽ നഗ്നപാദനായ്ഏകാന്തനായ് മുന്നിൽ നടപ്പാതയിൽമുമ്പേ നടന്നവർതൻ കാൽപ്പാടുകൾഅസ്തമയ സൂര്യൻതൻ അരുണരാശിയിൽ മുഖംതുടുത്തു.പാഴ് ചെടികൾ.. ഇലപൊഴിക്കും ദ്രുമങ്ങൾ..ചിതറിയ കരിങ്കൽക്കൂട്ടംകൂട്ടം തിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞാടുകൾ..ഭ്രമരഗീതത്താൽ ഇണയെ തിരഞ്ഞ്വണ്ടുകൾചില്ലയിലിരുന്നൊരു മുഖരം കൂട്ടരെ വിളിച്ചാർത്തു കരഞ്ഞു.അകലെ പുരാതനക്ഷേത്രം ആകെ തകർന്നും…അനാഥബിംബങ്ങളും അനവരതം…

പേൻകൊല്ലി

രചന : ലോപാമുദ്ര✍ അവൾക്ക് ഏഴു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്നിരണത്തമ്മൂമ്മ എന്ന വലിയമ്മൂമ്മ –കിടപ്പിലായത്.തണ്ടെല്ലു നീർന്ന തന്റേടംതണ്ടൊടിഞ്ഞ ആമ്പലായിതെക്കേ ചായ്‌പിൽ കിടന്നു….കിടപ്പു നീണ്ടപ്പോൾഎന്നും ചീകിയാലും ചെട പിടിക്കുന്നകുലുകുലാമുടി മുറിച്ച്അമ്മ അമ്മൂമ്മയെ മാർഗരറ്റ് താച്ചറാക്കിബാക്കിയായ ഇത്തിരി മുടിയിൽപേനുകൾ വളർന്നു കുമിഞ്ഞു.പിന്നെ എന്നും ,അമ്മയുടെ പേൻചീകലിന്ചൂണ്ടക്കാരന്റെ നിശബ്ദയായ…

മാനസ മൈന

രചന : മോഹനൻ താഴത്തേതിൽ അകത്തേത്തറ✍ കിലുക്കാംപെട്ടിപോലെകിണുങ്ങിയിളം കാറ്റ്ഇന്നെന്റെചാരത്തുവന്നുനിന്നുമാനത്തെക്കാർമുകിൽമാടിവിളിച്ചത്നാണിച്ചവൾകാതിൽപറഞ്ഞുതന്നുനാണംവിരിഞ്ഞപ്പോൾനുണക്കുഴിതെളിഞ്ഞപ്പോൾകാറ്റിനുചന്തംനിറഞ്ഞുവന്നുനോക്കിനിൽക്കെയവൾഒന്നുംപറയാതെപാറിപ്പറന്നെങ്ങോപോയ്മറഞ്ഞുമാനത്തെകാർമുകിൽമറഞ്ഞുവല്ലോ എന്റെമാനസമൈനകരഞ്ഞതെന്തേകാറ്റെന്നെത്തഴുകാതെഓടിമറഞ്ഞപ്പോൾഓർമ്മകൾ വിലപിച്ചുപോയതാണോ….?

തിരകൾ

രചന : പട്ടം ശ്രീദേവി നായർ ✍ ബംഗ്ളാവിന്റെ മുകളിലത്തെനിലയിൽ നിന്നാൽ കൊന്നമരക്കൊമ്പുകളിൽപൂവില്ലാത്ത കാലം ഞാൻ നിത്യവും നിന്നെ നോക്കിനിൽക്കാറുണ്ട്……..അന്ന് നീലനിറത്തിൽ നീ വളരെ സുന്ദരനായി തോന്നി.എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്ന സുന്ദരിയുമായിരുന്നു………ചക്രവാള സീമ വരെ നിന്നെ പിന്തുടരാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ…

കാറ്റു പറഞ്ഞത്

രചന : സഫീല തെന്നൂർ✍ ഒരു കാറ്റു എന്നെ തെരഞ്ഞു വന്നുപതിയെ തഴുകി രഹസ്യമൊഴിഞ്ഞുഅക്കരെ കാണുന്ന ദിക്കിലെല്ലാംഒരു പകൽ ചൂട് നിറഞ്ഞു വന്നു.അവിടെ മരങ്ങളു മൊന്നുമില്ലകാറ്റിനെ മെല്ലെ തഴുകി നിർത്താൻഅവിടെന്നു പതിയെ നീങ്ങി വന്നുകുന്നിൻ ചരുവിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി.ഓരോരോ ദിക്കിലായി രൂപമെടുത്തുദിക്കിനുമൊത്തൊരു…