Category: കവിതകൾ

അവള് ഇങ്ങനെയൊന്നുമായിരുന്നില്ല

രചന : ഷാ ലൈ ഷാ ✍ അവള് ഇങ്ങനെയൊന്നുമായിരുന്നില്ലഒരു പൊട്ടിപ്പെണ്ണ്..വാ തോരാതെകിലുങ്ങിപ്പൊഴിയുന്നമഞ്ചാടിക്കുടംപറഞ്ഞു പറ്റിക്കുമ്പോപിച്ചിനീറ്റിയിരുന്ന..മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പാട്ട്പാടുന്ന..നടത്തത്താലേ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അരപ്പാവാടക്കാരി..ചിരിക്കുമ്പോ കവിളിൽവിരൽ താഴ്ത്തിനുണക്കുഴികളെ ഉണ്ടാക്കുകയുംനിരയൊത്ത പല്ലുകളിലെമേൽ വരി മാത്രമേപുറത്തു കാണുന്നുള്ളൂഎന്നുറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നവൾകൈവിരലുകൾ ചുരുട്ടികണ്ണീരിലുഴിഞ്ഞ്ചിണുങ്ങി പൊഴിയുന്നതല്ലാതെനിലവിട്ടു കരയരുതെന്നവാശി കാണിച്ചിരുന്നവള്കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകെകണ്ണിറുക്കി കണ്ണീരിലൊരുചിരിയൊട്ടിച്ചു…

നിരാശ

രചന : ജിസ ജോസ്✍ ചിലപ്പോഴൊക്കെഅവനെയൊന്നുകാണണമെന്നുകൊതിയാവുംബസ്സിലെ മുടിഞ്ഞതിരക്കിൽസീറ്റുകിട്ടാതെതൂങ്ങിക്കിടന്നുകൈ കടയുമ്പോൾ,കുടയെടുക്കാൻമറന്ന ദിവസംമാത്രംപെയ്യുന്നമഴയിൽനനഞ്ഞു കുതിരുമ്പോൾ,അടുപ്പിൽ നിന്നിറക്കിയകുക്കറിൽകൈത്തണ്ടയുരഞ്ഞുനീളത്തിൽനീറിക്കരുവാളിക്കുമ്പോൾ,ആശിച്ചു വാങ്ങിയകുപ്പിപ്പാത്രംകൈയ്യിൽ നിന്നൂർന്നുചിതറുമ്പോൾ,ഒന്നു പോകണംന്നുംവിശേഷങ്ങളറിയണമെന്നുംതോന്നാൻ തുടങ്ങും.ഓർക്കാപ്പുറത്തെമഴയത്തുകുട ചൂടിച്ചുതന്നതുംപൊള്ളലുകളിൽഉമ്മ വെച്ചുതണുപ്പിച്ചിരുന്നതുംഓർമ്മയിലെത്തുമ്പോൾപോയേ മതിയാവൂഎന്നു വെപ്രാളപ്പെടും.പിരിഞ്ഞിട്ടുവർഷങ്ങളിത്രയായെങ്കിലുംമറന്നിട്ടില്ലെന്നുംകൊടുംവെയിലത്തുപണിയെടുക്കുമ്പോൾഓരോ രോമകൂപങ്ങളുംവിയർപ്പൊഴുക്കുന്ന പോലെഅവൻ്റെ ഓർമ്മകൾഉടലാസകലംപൊട്ടിയൊഴുകുന്നുവെന്നുംതിരിച്ചറിയുന്നസമയത്ത്ഒന്നുകണ്ടേ മതിയാവൂഇല്ലെങ്കിലിപ്പോചത്തുപോകുമെന്നാകും.രാത്രി പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങിപൂച്ചക്കാലുകളിലങ്ങോട്ടേക്ക്ഒരെത്തിനോട്ടം.ഞാൻ ചെന്നത്മറ്റാരറിഞ്ഞാലുംഒരിക്കലുവനറിയരുത്.അറിഞ്ഞാൽ ,ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്രണയത്തിൻ്റെഉച്ഛിഷ്ടം തിരഞ്ഞുവന്നവളെന്നുഅവനെന്നോടുസഹതപിച്ചേക്കാം.അവിടെ എല്ലാംആഘോഷമയംഅവൻ്റെ മകൻഡോക്ടറായിരിക്കുന്നു.മകളുടെ കല്യാണനിശ്ചയം,ചമഞ്ഞൊരുങ്ങിയ ഭാര്യപുത്തൻമാളികയുടെപാലുകാച്ചൽപുതിയ…

പ്രഹേളിക

രചന : ബിന്ദു കമലൻ✍ പ്രണയശൈലത്തിൽ നിന്നവർവിരഹനൊമ്പര സാനുവിൽ വീഴ്കേപ്രാണനുരുകിയൊലിച്ച ലാവവിധിനിലങ്ങളെ വിഴുങ്ങുന്നു. പിരിഞ്ഞതെന്തിനെന്നറിയാതെഎരിഞ്ഞമർന്നു തീർന്ന മോഹംപരിഭവത്തിൻ പരിളാലനത്തിനുപുഷ്ക്കരത്തിലലയുന്നിതാ. നോവുകല്ലെറിഞ്ഞ വാക്കുകൾഅശ്രുചാപം തൊടുക്കവേസുന്ദരസ്വപ്നസൂനങ്ങളിന്നിതാപൊട്ടിയകന്നുയർന്നു പാറുന്നു. വഴിപോക്കരാണവരീ ധരയിൽവാടി വീണ പൂവിതൾ ചവിട്ടിവാഴ് വേ മായമെന്നുച്ചരിച്ചാൽപ്രണയമൊരു പ്രഹേളികയത്രേ !

കാണാത്തവർ

രചന : ചെറുകൂർ ഗോപി✍ കണ്ടതില്ല നാം ഇതുവരെകണ്ടു മോഹിച്ചതുമില്ലഈ നാൾവരെ.വാക്കുകൾആശ്വാസ ഗീതികളാമെങ്കിലുംനമ്മെ കേൾക്കുവാൻനമുക്കെത്ര നേരം.കാത്തിരിക്കാൻ നമുക്കാവതില്ലകാത്തിരിക്കാമെങ്കിലുംനമ്മെ തിരിച്ചറിയുകില്ല.ചേർത്തുവെക്കാനാവതില്ലഈ കരങ്ങളെന്നുമേഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്കില്ലനല്ലതൊന്നുമെങ്കിലും,ഓർത്തു പോകുന്നു ഞാൻനല് വാക്കുകളേതുമേ.പാതിയേറെക്കഴിഞ്ഞു പോയ്‌ജീവിതം, പാതിയെന്തിനോപ്രതീക്ഷകളീവിധംതീർന്നുപോകെരാവുറങ്ങുമ്പോഴുംപുലരി വന്നുണർത്തുമ്പോഴുംനാം അറിഞ്ഞതില്ല.ബന്ധങ്ങളില്ലനമ്മിലേതുമെങ്കിലോബന്ധനത്തിലുമല്ല; എങ്കിലുംബന്ധിച്ചിടുന്നു നമ്മെ,വാക്കുകൾആശ്വാസ ഗീതങ്ങളായി.Gk… 🖊️

നാടൻ പാട്ട്

രചന : പ്രിയബിജു ശിവകൃപ ✍ തെയ്യക്കം തെയ്യക്കം താരോതക തെയ്യാരം തെയ്യാരം താരോതെയ്യക്കം തെയ്യക്കം താരോതക തെയ്യാരം തെയ്യാരം താരോ കുപ്പിവള കണ്ടോഡ്യേ പെണ്ണെകരിമണി മാലകണ്ടോകരിമണി മാല തന്നറ്റത്തു തൂങ്ങണചുട്ടിമണികൾ കണ്ടോ തെയ്യക്കം തെയ്യക്കം താരോതക തെയ്യാരം തെയ്യാരം താരോതെയ്യക്കം…

എഴുത്തശ്ചന്റെ നാരായം

രചന : ജയരാജ് മറവൂർ✍ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ളകൂട്ടിൽ പേനകൾസൂക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അയാൾഅതിൽ ഒരു പേനബഷീറിന്റെ ഫൗണ്ടൻ പേന പോലെഭൂഖണ്‌ഡാന്തരങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തുലിഖിതമെഴുതും പൊറ്റക്കാട്ടിൻ പേന പോലെഓരോ പേനയും പുറത്തെടുത്ത് നോക്കവേഅതിലൊരു പേനഖസാക്കിലെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നുംകുട്ടികളെഴുതിയ പേനനിളയുടെ കരയിലൊറ്റയായ്പേപ്പറിൽ കാവ്യനഖക്ഷതങ്ങളേൽപ്പിച്ചപി യുടെ ഫൗണ്ടൻപേനഏകാന്ത യാത്രികൻപൂതപ്പാട്ടു…

ജീവിതനൗക

രചന : രാജീവ് രവി ✍ ഏതോ നിഴൽ ചിത്രമായ് നീയെന്റെ കൺകളിൽനീളേ നിശാഗന്ധികൾപൂത്തോരു രാവിതിൽകാലം കൈവിരൽ തുമ്പാൽതീർത്തൊരാ താനേ മുഴുമിക്കാനാവാത്ത ശില്പമായ്…..കാണാം മരീചിക ദൂരെ തടങ്ങളിൽവേനൽ കിനാവുകൾപൂത്തോരു വീഥിയിൽ ഓളങ്ങളിൽപ്പെട്ടുനീങ്ങിയകന്നു പോം കാണാത്തുരുത്തുകൾതേടുന്ന തോണി പോൽ മോഹങ്ങൾനീറുമീ സ്നേഹ തീരങ്ങളെപാടെ…

പലപ്പോഴായി എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞസ്ത്രീയിലേക്ക് വീണ്ടുംമരിക്കാനായി പോകുന്ന ഞാൻ.

രചന : ബിനോയ് പുലക്കോട് ✍ മലമ്പുഴ യക്ഷിയുടെ മുന്നിൽനിന്ന്ഫോട്ടോഎടുക്കുമ്പോൾയക്ഷിയുടെ മാറിലേക്ക് തന്നെനോക്കി നിന്നുഎന്ന കുറ്റത്തിനായിരുന്നുആദ്യത്തെ കൊലപാതകം.മാറിടങ്ങളേക്കാൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്യക്ഷിയുടെ മുടികൾക്കിടയിൽകൂടുകൂട്ടിയ ഒരണ്ണാനേയും,അത് കണ്ടു മടുത്തയക്ഷിയുടെ ശരീരത്തെപ്പറ്റിയുമാണ്.വരുന്നവഴിയിൽആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വണ്ടി ഒതുക്കിസീറ്റ് ബെൽറ്റ് കഴുത്തിൽ ചുറ്റിശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ്ആദ്യം അവൾ എന്നെ കൊന്നത്.…

ഹരേ കൃഷ്ണാ…!

രചന : ഉണ്ണി കെ ടി ✍ കൃഷ്ണാ ഹരേ മുരാരേ മുരളീധരാമൂകമുരുവിടുന്നെൻ മനം ഭഗവാനേനിൻ തിരുനാമാർച്ചനയെന്നുമേറുംദുരിതംകളഞ്ഞങ്ങനുഗ്രഹിക്കണേനാരായണാ ഹരേ…!യാദവകുലോത്തമാ യാതനകൾതീർത്തനുഗ്രഹിക്കണേ യാതൊരു നാളുംസ്മൃതിയിൽനിറയും നിൻ രൂപവുംരാഗദ്വേഷങ്ങളെജ്ജയിക്കുംതാവകനാമങ്ങളുമകതാരിൽ മായാതെകാക്കണേയീയവനിയിലടിയന്റെചേതനയാറാതെ നില്ക്കുവോളം….!ആശ്രിതവാത്സല്യപ്പുകളെഴുംകാരുണ്യസാഗരത്തിലെയടങ്ങാത്തിരമാലകളെത്തഴുകിയെത്തുമിളങ്കാറ്റിലെക്കുളിരോലുംമാലേയസുഗന്ധമെന്നുമേയെൻ ജീവനിൽത്തപിക്കുംനോവാറ്റട്ടേ നീളേ ജപിക്കുവാൻനിന്റെ നാമാവലികളെന്നും തോന്നുമാറാകേണംനാരായണാ ഹരേ…നാളികലോചനാ, നാളുതോറുമേറുംഭ്രമമീ ജീവനിൽ നാരായവേരറ്റോരെൻനാണമെന്നും…

ഗുരുകടാക്ഷം

രചന : തോമസ് കാവാലം✍ കാലവും കോവിലിൽ പൂജിയ്ക്കും പുണ്യമേകരളിലുള്ള നീ ക്രാന്ത ദർശി !ദൈവിക ശോഭയിലായിരം ദീപമായ്ദ്യോവായ് തെളിഞ്ഞു വഴികാട്ടുക. പാരിലീ പാവങ്ങൾ പാരമാം ശോഭയിൽമേളിക്കുന്നിന്നുമേ നിൻ കൃപയാൽനാകത്തേയ്ക്കെന്നുനീ പോയ് മറഞ്ഞീടിലുംമോകമായ് മന്നിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. മാനത്തു മത്താപ്പൂ കത്തുന്നപോലുള്ളസൂനങ്ങൾ…