Category: സിനിമ

അഭിഷേകം

രചന : ഷിബു കണിച്ചുകുളങ്ങര ✍ പുവിട്ട് പൂവിട്ട് പൂജീച്ചിടാം ഞാൻഓമനക്കണ്ണാ ചാഞ്ചാടിവായോഉണ്ണിവാനിറയെ വെണ്ണതരാംഞാൻ പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണാ ഓടിവായോതൈലം കൊണ്ടഭിഷേകം ചെയ്തീടാംഞാൻഅമ്പാടിക്കണ്ണാ കളിയാടിവായോവാകതൻ സുഗന്ധവുമേറ്റീടാംഞാൻനന്ദകുമാരാ തുള്ളിയാടിവായോചന്ദനം ഉടലാകെയും തേച്ചുതരാം ഞാൻഗോകുലബാലാ നൃത്തമാടിവായോകിടാങ്ങളും ഗോക്കളും കൂടെ കളിപ്പാനുമുണ്ടെനന്ദകിശോരാ ഓടിവായോലീലകളാടാൻ കന്യമാർ ഉണ്ടേ പ്രേമസ്വരൂപാശൃംഗാരനടനമാടിവായോമധുവനമാകെതുമ്പിയുംതെന്നലുംകാത്തിരിപ്പുണ്ടെ ഗുരുവായൂർകണ്ണാഓടിഓടിവായോ

താമരയിലയിലെ നീർക്കണങ്ങൾ

രചന : എം പി ശ്രീകുമാർ✍ കണ്ണുകൾ കാന്തിയിൽ രമിക്കേണംകാതുകൾ ഗീതങ്ങൾ നുകരേണംനാവു രുചിയിൽ മുഴുകേണംബുദ്ധിയിലറിവു ലയിക്കേണംമനസ്സിൽ ജീവിതരതി വേണംതാനതിൽ കുരുങ്ങാതിരിക്കേണംമനസ്സിൽ ജീവിതരതി വേണംഇല്ലെങ്കിലിരുളവിടെത്തീടാംജീവിതവാഹിനി നീന്തുമ്പോൾകർമ്മഫലങ്ങളിൽ കുരുങ്ങാതെകഴിവു പോൽ കർമ്മം രചിക്കേണംശില്പിയെ പോലതിൽ ലയിക്കേണംതാമരയിലയിൽ ജലം പോലെമുത്തുകളാകണം കർമ്മങ്ങൾതാമരത്തണ്ടിൽ പൂ വിരിയുംനീർക്കണമെങ്ങൊ…

പുറമ്പോക്കിൽ

രചന : സുമോദ് എസ് ✍ പുറമ്പോക്കിൽറോഡരികിൽഇന്നലെ പൊളിച്ചുനീക്കിയവീട് എന്നതകരകൂനയുടെ മുന്നില്‍നാലഞ്ച് ചോന്നചെമ്മരത്തിഇതളുകൾകൂട്ടിവെച്ച് രണ്ട് കുട്ടികളുംഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയും പൂക്കളമിട്ടു….കൊഴിഞ്ഞ വാകപ്പൂനടുക്കുവെച്ചു..മണ്ണു കുഴച്ച്ഉരുളയുമുണ്ടാക്കി…ഇന്നലെ വരെ അവർതാമസ്സിച്ചിരുന്ന വീടായിരുന്നു അത്..അവർ എങ്ങോട്ടോ പോയപ്പോൾകനാലിന്റെ മറവിൽപതുങ്ങിനിന്ന ദെെവംപൂക്കളത്തിനു മുന്നില്‍ നിന്ന്സെൽഫിയോട് സെൽഫി…പേപ്പട്ടി എന്നവൃാജപ്രചരണത്തെതുടർന്ന് അടികിട്ടി അവശനായിആ…

അമര കരങ്ങൾ

രചന : കലാകൃഷ്ണൻ പൂഞ്ഞാർ✍ തിരയുന്നിതായെൻ ആത്മപഥങ്ങളിൽഅജ്ഞാതദിവ്യ മഹാകരങ്ങളെഓരോരോരാവിലു,മോരോരോ വീട്ടിലുംമുജ്ജന്മഗേഹങ്ങളി,ലൂടവേ ഞാൻഉള്ളതുവേവി,ച്ചിട്ടേവർക്കും നൽകെ നീതരാത്തെതെന്തേയീ,യെന്നെക്കാണാഞ്ഞോ?പണ്ടേറെ,യെത്രയോ ഊട്ടിയനിൻകരംഅറിയാതെയായുന്നുവോ,വിളമ്പാൻഞാനൊന്നു വിമ്മിക്കരഞ്ഞോട്ടെ,യീ വീട്ടിൽസുഹൃത്തുക്കൾക്കുംവിളമ്പിയതോർത്തൂഎതോ നിയാമകനിയമം പോലവെവിളമ്പുന്നു പെൺകരം യുഗങ്ങളായ്നല്ലവരാകാം കെട്ടവരു,മെങ്കിലുംവിളമ്പിയതൊക്കെയുമെനിക്കായിആരുമറിയാതെ പോണ, കരങ്ങളേ!അമരകരങ്ങളേ! പ്രകൃതീ നീഅന്നുനിന്നേയറിഞ്ഞില്ല,യീയൊരുവൻഇന്നറിയുന്നില്ല,നീയൊരീ യെന്നേം !!

മനസ്സൊരു നെയ്യാറ്

രചന : എം പി ശ്രീകുമാർ✍ മനസ്സേ നീയ്യുമൊരു നെയ്യാറ്നറുംനെയ്യൊഴുകിയ നെയ്യാറ്നൈർമ്മല്യമെങ്ങൊ യകന്നുപോയിനറുംനെയ്യുമെങ്ങൊ മറഞ്ഞുപോയ്. കലങ്ങിയും തെളിഞ്ഞും നീരൊഴുകികരഞ്ഞും ചിരിച്ചും ഞൊറിയിളകിഉയർന്നും താഴ്ന്നുമലയിളകിമെലിഞ്ഞും കവിഞ്ഞും പുഴയൊഴുകി ഇടയ്ക്കിളം വെയിൽപോൽ മനംതെളിയുംനിർമ്മലമായിട്ടലയിളകുംതിരനോട്ടം പോലൊരരികിലൂടെനറുംനെയ്യ് മെല്ലെയൊഴുകി വരും കൈക്കുമ്പിളതു കോരിയെടുക്കുവാനായ്കൗതുകമോടെ യൊരുങ്ങി നില്ക്കുംആനന്ദമോടവ നെയ്…

വോഡ്ക

രചന : രാഗേഷ് ചേറ്റുവ✍ ടാഗ് ചെയ്യുമ്പോഴേല്ലാംയേശുവിന്റെ ഇടം വലം കുരിശിൽ പിടഞ്ഞകള്ളന്മാരെപ്പോലെ അവൾ പിടയുംഅവളുടെ നോവ് തൊട്ടുകൂട്ടിഞാൻ ഒരു പെഗ് വോഡ്ക കൂടി അകത്താക്കും.അവളെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട്ഒരു പോസ്റ്റ്‌ കൂടി ഇടുന്നുഒരു മയിൽ‌പ്പീലിചിത്രം,അതിൽ അങ്ങിങ്ങായി ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നഅവളുടെ പേരിലെ ഇംഗ്ലീഷ്…

ഓണമായല്ലോ

രചന : ഷബ്ന അബൂബക്കർ✍ ഓടിവന്നോടിവന്നോടി വന്നൂഓണത്തിൻ നാളിങ്ങു വന്നു ചേർന്നൂഒരുനല്ല കാലത്തിൻ മേന്മ ചൊല്ലീഓർമ്മകളുള്ളിൽ കഥപറഞ്ഞൂ…തുമ്പകൾ വെണ്മ പടർത്തിയെങ്ങുംതുമ്പികൾ ആഹ്ലാദ നൃത്തമാടിതുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾതഞ്ചത്തിൽ ചൊടിയിൽ ചിരി പടർത്തീ…ചേലിൽ വരച്ചിട്ട പൂക്കളത്തിൽചേർന്നങ്ങു നിൽക്കുന്നു പൂക്കളെല്ലാംചന്തത്തിൽ തീർത്തിടുമാ കളത്തിൽചിങ്ങത്തിൻ പൂക്കൾ ചിരിച്ചിരുന്നു…ഊഞ്ഞാലിലേറി കുതിച്ചു…

🌷 ഓണപ്പാട്ട് 🌷

രചന : ബേബി മാത്യു അടിമാലി✍ മാമലനാടിൻ ഉത്സവമാകുംഓണം വന്നല്ലോമലയാളികളുടെ ദേശീയോത്സവംഓണമതാണല്ലോഊഞ്ഞാലാടാം പുലികളിയാവാംആനന്ദത്തോടെവഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ താളത്തോടെവള്ളം കളിയാവാംഓണത്തപ്പനെ വരവേൽക്കാനായ്തീരുവാതിരയാടാംമുറ്റം നിറയെ പൂക്കളമിടുവാൻപൂക്കളിറുത്തീടാംഇല്ലം നിറയണു വല്ലം നിറയണുഓണക്കാലത്ത്പട്ടിണിയില്ല പരിഭവമില്ലീ ഓണത്തിൻ കാലംസമഭാവനയുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മളെഒന്നിപ്പിക്കുന്നുസഹോദര്യ പെരുമകളിവിടെ വീണ്ടുമുദിക്കുന്നുനാമൊന്നാണെന്നൊരു സന്ദേശംഹൃത്തിലുദിക്കുന്നുജാതി മതത്തിൽ വേലികെട്ടുകൾതകർന്നുവീഴുന്നുകേരളമെങ്ങും ആനന്ദത്തിൻ പൂക്കളമാകുന്നുദൈവത്തിന്റെ…

ഓണപ്പാട്ട്❤️

രചന : ബിജുകുമാർ മിതൃമ്മല✍ തന്താന താനതക തന്താനാതാനതന്താന താനതക തന്താനാ താനാ…..എന്തോരം കണ്ടുകണ്ടോരം ചെന്നുസന്തോഷം കൊണ്ടുനെഞ്ചോരം ചേർത്തുആറ്റിറമ്പത്ത്കൈതക്കൂട്ടത്തിൽകൈതപ്പൂവൊന്നു പൂത്തുപിച്ചക മന്ദാര ചേമന്തിചെമ്പകപ്പൂകൊണ്ട്മുറ്റത്ത്പൂക്കളം തീർത്തിടുമ്പോൾകിന്നാരം കൊണ്ടവളേഎന്നോട്പുന്നാരം ചൊല്ലിയോളേകാർമേഘം മിന്നിയതെന്തേകവിളോരം വാടിയതെന്തേകവിളോരം വാടിയതെന്തേപെണ്ണേ കവിളോരം വാടിയതെന്തേചിങ്ങമെത്തീടി ചിണുങ്ങി നിൽക്കാതെചിരിച്ചു നിൽക്കെന്റെ പെണ്ണേചിരിച്ചു നിൽക്കെന്റെ…

സൂക്ഷ്മം

രചന : ബിനോയ് പുലക്കോഡ് ✍ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രംഭൂമിയിലെ സൂക്ഷ്മമായചില കാഴ്ചകൾ കണ്ണിൽപെടാറുണ്ട്.വറ്റിവരണ്ട തോടിന്റെ കരയ്ക്ക്ഉണങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നഇഞ്ചിപ്പുല്ലിന്റെ വേരുകൾഈർപ്പം തപ്പി പോകുന്ന ദിശയിലേക്ക്നോക്കിയാൽ കാണുന്നഒരിക്കലും വറ്റാത്ത കിണറിലെപരൽ മീനുകളുടെ വാലിനറ്റത്തെകറുത്ത പുള്ളികൾഅങ്ങനെയാണ്ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്.പാറക്കല്ലുകൾ മേഘങ്ങളായിരൂപാന്തരപെട്ട്ആകാശത്തിന്റെ വിള്ളലുകളടയ്ക്കുന്നതും,ചോർന്നുപോയ നക്ഷത്രങ്ങൾതിരിച്ചുപോകാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ,അവയെ…