Category: കവിതകൾ

വിത്തും കൈക്കോട്ടും

രചന : മോഹനൻ താഴത്തേതിൽ അകത്തേത്തറ✍ തമ്പ്രാനെ പൊന്നുതമ്പ്രാനെഇക്കുറിയും പാടമൊരുക്കിയില്ലേവിത്തുംകൈക്കോട്ടും പാടിഞാൻ വന്നത്തമ്പ്രാനോടാരും പറഞ്ഞില്ലേ തമ്പ്രാനെ പൊന്നുതമ്പ്രാനെപാടത്ത് വെള്ളംനിറച്ചുമില്ലേവിത്തുംകൈക്കോട്ടും പാടിഞാൻ വന്നത്തമ്പ്രാനോടാരും പറഞ്ഞില്ലേ തമ്പ്രാനെ പൊന്നുതമ്പ്രാനെപാടവരമ്പ് ചെത്തിപ്പൊതിയണില്ലേവിത്തുംകൈക്കോട്ടും പാടിഞാൻ വന്നത്തമ്പ്രാനോടാരും പറഞ്ഞില്ലേ തമ്പ്രാനെ പൊന്നുതമ്പ്രാനെതോലിട്ടുകണ്ടം പൂട്ടിയില്ലേവിത്തുംകൈക്കോട്ടും പാടിഞാൻ വന്നത്തമ്പ്രാനോടാരും പറഞ്ഞില്ലേ തമ്പ്രാനെ…

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം

രചന : മോഹനൻ താഴത്തേതിൽ അകത്തേത്തറ✍ ഓർക്കുകനമ്മുടെ പൂർവ്വികരെചേർക്കുക അവരുടെസങ്കല്പങ്ങളെവാഴ്ത്തുക ഭാരതമാതാവിനെഅർപ്പിക്കുക സ്വയംമാതൃഭൂമിക്കായി ഓർക്കുക രാഷ്ട്രശിൽപ്പികളെസ്മരിക്കുക സമരസേനാനികളെവന്ദിക്കുക വീരയോദ്ധാക്കളെസമർപ്പിക്കുകസ്വയം രാജ്യത്തിനായി എങ്ങിനെനേടിയീസ്വാതന്ത്ര്യം നാംഎത്രയോജീവിതം ത്യജിച്ചുപൂർവികർഎത്രസമരങ്ങൾ ചെയ്തുസേനാനികൾഎടുക്കുകശപഥം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇന്നുനാംകാണുക ,കാട്ടിക്കൊടുക്കുകനാളെനാംമക്കളെ കാവലാളാക്കുകഎന്നുമീമണ്ണിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകഇന്നുനാമൊന്നിച്ചു ശപഥമതുചെയ്യുക മൂവർണ്ണക്കൊടിയെന്നുമുയരട്ടെ പറക്കട്ടെമുടങ്ങാതെജയഭേരി മുഴക്കുകപുകഴ്ത്തുകമുന്നിലെന്നും മാതൃഭൂമിയെസ്മരിക്കുകമുജ്ജന്മ സൗഭാഗ്യമീ…

ക്വിറ്റിന്ത്യ

രചന : ഷാജി നായരമ്പലം ✍ വിട്ടയച്ചേക്കുക നാടിനെ, നാഡിയിൽകുത്തിവച്ചീടും മതാന്ധവേഗങ്ങളാൽഒക്കെയും നിങ്ങൾ കെടുത്തിക്കൊളുത്തുന്നഅഗ്നിയിൽ വെന്തുപോവുന്നെൻ്റെ നാടിനെ… മെത്തുന്ന ദംഷ്ട്രകൾ, ധാർഷ്ട്യം, കൊടുംഭീതിനട്ടിട്ടു പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന ശക്തികൾ,വാക്കുമെൻ നാക്കും മുറിക്കാനരം രാകിനിൽക്കുന്നു പാഴ്പെറ്റുകൂട്ടും മുളപ്പുകൾ, അജ്ഞത പാകിപ്പടർത്തി, യിന്നാടിൻ്റെസംജ്ഞകളൊക്കെത്തുടച്ചു മാറ്റീടുവാൻആർഷ,സനാതന ഭോഷ്കിൽ മുഖം…

ഊർമ്മിള

രചന : ജയേഷ് പണിക്കർ✍ ത്രേതാ യുഗത്തിലായ്‌പിറന്നു വീണൊരീദുഃഖപുത്രിതൻ കദനകഥനിങ്ങൾക്കറിയീലയോ? അഗ്രജ തന്നുടെ നിഴലായ്നടന്നൊരീ പെൺപൈതൽ!ദുഖഭാരമെന്തെന്നറിയാതെവളർത്തീടുമി താതനും!പളുങ്കുമാനസരായ്‌ വളർന്നുപാരിതിൽ ഞങ്ങളീനാൽവരും. ദാശരഥിപുത്രനെൻ കരംപിടിക്കവേതാതന്റെയശ്രുവീണിതെന്റെനിറുകയിൽ!പിരിയില്ലൊരു നാളിലും നാം!എന്നുപതിയെചൊല്ലിയെൻകർണ്ണങ്ങളിൽ പ്രിയനവൻ! മധുവിധുവിൻമാധുര്യമൂറുന്നനേരത്തശനിപാതംപോലെയാരാജശാസനമെന്നെയുംപിന്തുടർന്നു വന്നീടുംനേരം. കാനന വാസത്തിനൊരുങ്ങവെഅന്നേരമെന്നേചേർത്തണച്ചവ-നോതിയ സാന്ത്വനവാക്കുകൾ!എന്നിലെമോഹങ്ങളുംവ്യഥകളുംഎന്നിലേയ്ക്കായ്‌ ഒതുക്കിഞാനും മാതേ, കൈകേയി പൊറുക്കുകതപ്തമാനസയാമീപെണ്ണിന്നവിവേകം!ഊഴിയിൽ പിറന്നോരീ…

മറവിയുടെ കൊടിൽ

രചന : സെഹ്റാൻ✍ തന്റെ ഉറക്കഗുളികകൾ തീർന്നയന്ന്മാർസെലോവിന് അതികഠിനമായി വിശന്നു.രണ്ടു വർഷത്തോളമായിരുന്നുഅയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്!വഴിയിൽ കണ്ടവരോടയാൾ തന്റെഅസഹ്യമായ വിശപ്പിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു.അവരാകട്ടെ അതവഗണിക്കുകയും,അനാവശ്യ തത്വചിന്തകളുടെധാരാളിത്തം വിളമ്പി അയാളുടെവിശപ്പിനെ അധികരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.നഗരാതിർത്തിയിൽ വെച്ചൊരുനല്ല ശമരിയാക്കാരൻ അയാൾക്ക്അഞ്ചപ്പവും, രണ്ടു മീനും ദാനമായി നൽകി.ഒരാരവം കേട്ട് പിറകിലേക്ക്…

ജൈവം

രചന : ബിജു കാരമൂട് ✍ പിഴച്ചുപെറ്റ പൂക്കൾനിറഞ്ഞു നിന്ന തോട്ടംഅഴുക്കുപൂണ്ടൊരോടനനച്ചു പോന്നു നിത്യംവിരിഞ്ഞ പൂക്കളോട്അഴുക്ക് ചാല് ചൊല്ലീനിനക്കു വേണ്ടതെല്ലാംതരുന്നൊരെന്നെ നോക്കൂഅസഹ്യമായ ഗന്ധംഅലേയമായ ദൈന്യംനിനക്കു മാത്രമെന്തേതുടുത്ത വർണ്ണ ബന്ധംചിരിച്ചുപൂവൊരെണ്ണം“തിരിഞ്ഞു നിന്നിൽ നോക്കൂകൊഴിഞ്ഞഴുക്കടിഞ്ഞ്കിടക്കുമെ൯െറ ദേഹംവിരിഞ്ഞുപൂക്കളായിമണക്കയാണ് നീയുംഅളിഞ്ഞണുക്കളായിനുരയ്ക്കയാണ് ഞാനും”.

രാമസ്മൃതികൾ (“ഓമനക്കുട്ടൻ ” വൃത്തം. )

രചന : എം പി ശ്രീകുമാർ ✍ അത്രി മാമുനി തന്നാശ്രമത്തീ-ന്നന്നു യാത്രയും ചൊല്ലീട്ട്ഘോരകാനനം തന്നിലൂsവെമെല്ലെ മൂവ്വരും നീങ്ങവെഭീകരഹിംസ്രജന്തു വിഹാരഭീതിദമാം വനാന്തരം !ഘോരനാഗമിഴയുന്നു ! കൂർത്തമുള്ളുകൾ നിറവള്ളികൾ !സൂര്യനാളമൊന്നെത്തി നോക്കുവാനേറെനേരമെടുക്കുന്നു !കൂരിരുളിന്റെ കൂട്ടുകാരായക്രൂരജീവികളുണ്ടെങ്ങും !മുന്നാലെ പോകും ലക്ഷ്മണൻ തന്റെപിന്നാലെയന്നു പോകവെതന്റെ പിന്നാലെ…

ഫൊക്കാനാ മലയാളം അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികള്‍ക്കായി മലയാളം സമ്മർ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.

ഫൊക്കാനാ മലയാളം അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികള്‍ക്കായി സമ്മർ ക്ലാസുകളായി അക്ഷരജ്വാല മലയാളം പഠന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അഞ്ചു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായി മലയാളം അക്ഷരങ്ങള്‍ എഴുതാനും വായിക്കാനും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ജൂലൈ 25…

കഴുവേറികൾക്കൊരു കവിത

രചന : സുരേഷ് പൊൻകുന്നം ✍ ഞാനൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നെങ്കിൽഹാ ഞാനെത്ര കവിതകൾഎഴുതുമായിരുന്നുസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ടങ്ങനെനെഞ്ഞുയർന്നു താഴുമ്പോൾസ്വപ്നരഥ സുഖ സ്പർശതലങ്ങളിൽസ്വപ്ന നടനം നടത്തിയാലോഎനിക്ക് കുറേക്കൂടി കവിതകൾഎഴുതാൻ കഴിയുമായിരുന്നുഅന്തിയിൽ ചെമ്മാനം പൂക്കുമ്പോൾകുളിച്ചീറനായ് ചന്തമായിനിന്നെയും കാത്ത് കാത്തങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോൾപിന്നിൽ നിന്ന് നീ കണ്ണ് പൊത്തി പൊത്തികണ്ണിൽ…

മൃതിയുടെ പാതകൾ

രചന : സെഹ്റാൻ✍ അങ്ങുദൂരെമൃതിയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന്കറുപ്പിൽ സ്വർണ്ണപ്പുള്ളികൾനിറഞ്ഞ ഉടലുള്ളൊരുസർപ്പമെന്നെ ഫണമുയർത്തിക്ഷണിക്കാറുണ്ട്.ഏതോ ആദിമഗോത്രഭാഷയെഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നനേർത്ത ശീൽക്കാരത്തോടെ.പ്രതികരിക്കുകയെന്നത്ചെറിയൊരു പുൽമേട്താണ്ടുന്നത് പോലെയോ,ആൾത്തിരക്കില്ലാത്തബസ്സിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ച് പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെയോആയാസരഹിതമായപ്രവർത്തിയായിരിക്കുമെന്ന്തോന്നാറുണ്ടപ്പോൾ.പക്ഷേ,നിഷ്ക്കളങ്കതയ്ക്ക് മേൽഅടയിരിക്കുന്ന കുരുവികളും,കാലപ്പഴക്കത്താൽതേഞ്ഞുതുടങ്ങിയഅധികാരദണ്ഡുകളുംഅതൊരുപാഴ്പ്രവർത്തിയായിരിക്കുമെന്ന്എപ്പോഴുംഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.അപ്പോഴുമാ വീഥിയാകട്ടെമോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു…ഒരുപക്ഷേ,നിർത്താതെ പെയ്തമഴയ്ക്ക് ശേഷംമരുഭൂവിലെ മണലെല്ലാംഅലിഞ്ഞു പോവുന്നൊരുദിവസമായിരിക്കാംആ യാത്രയ്ക്കായ്തെരെഞ്ഞെടുക്കുകആഗ്രഹങ്ങളുടെ തിരിയണച്ചവിളക്ക് മാത്രം കൈയിലേന്തും.പോകും വഴിയത്കടലിലുപേക്ഷിക്കും.നിഴലിനെ നാലായ്…