Category: വൈറൽ ന്യൂസ്

ചിങ്ങപ്പുലരിയിൽ

രചന : എം പി ശ്രീകുമാർ✍ ചിങ്ങമാസപ്പുലരിതൻ മണിചന്ദന വാതിൽ തുറക്കയായ്പൊൻ ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തി കേരളംപൊൻകുരുത്തോലകൾ തൂക്കിപുത്തനാണ്ടു പിറക്കയാണിന്ന്മലയാളത്തിരുനാളായ്.മന്ത്രകോടിയുടുത്തെഴുന്നെള്ളികൈരളി കാവ്യമോഹിനി !പൂർവ്വ ദിങ്മുഖകാന്തിയൊക്കെയുംനിൻ മുഖത്തേയ്ക്കൊഴുകിയൊ !ധനു മാസത്തിരുവാതിര പോൽചന്ദ്ര താരകൾ പൂത്തുവൊ !ചെന്താമരപ്പൂ വിടർന്നു കവിൾത്തടങ്ങളിൽ പുളകമായ് !ദേവികെ നിന്റെ ഗാനധാരകൾചാരു…

ജനനി ജൻമഭൂമി

രചന : എം പി ശ്രീകുമാർ✍ ഇപ്പോഴുമിത്രമേൽതേജസ്സിൽ വിളങ്ങുന്നഭദ്രേ പവിത്രമാം ഭാരതാംബേഉലയാതെ നീ നിറഞ്ഞാടിയ വസന്തങ്ങ –ളെത്ര മേലുജ്ജ്വലമായിരിയ്ക്കും !ജഗത്തിന്റെ പാതിയിൽവനവാസിയായ് ജനസംസ്കാരം ശൈശവമായ കാലംഎത്രമേൽ പ്രഫുല്ലമായ്മാനവ സംസ്കാരത്തിൻപൂവ്വനമിവിടെ വിളങ്ങി നിന്നു !എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളിവിടേയ്ക്കു വന്നവർഅടവുകളോടടക്കിവാണു!എത്ര മുറിവുകളാഴത്തിലേല്പിച്ചുമായാത്ത പാടുകൾ മാത്രമാക്കി !എത്ര…

ക്രൂശിതന്റെ വിലാപം

രചന : മംഗളാനന്ദൻ✍ ബത്ത്ലഹേമിലെ കാലി-ത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവൻഎത്തി, കാൽവരിക്കുന്നി-ലൊടുവിലവശനായ്.കരുതിവച്ചീടുന്നു,നീതിമാന്മാർക്കായ് കാലംകുരിശുമരണങ്ങൾ,ഭീകരദുരന്തങ്ങൾ!കഴിഞ്ഞു വിചാരണ,നീതിയെ നിയമം കൈ-യൊഴിഞ്ഞു, സ്വന്തം കൈകൾകഴുകി പീലാത്തോസും.ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശി-ച്ചീടുവാൻ വിധിയായി,കൈവല്യരൂപൻപോലുംകണ്ണുകളടയ്ക്കുന്നു !സ്വന്തമായ് തോളിൽ മര-ക്കുരിശു ചുമന്നവൻഅന്തിമയാത്രയ്ക്കുള്ള-യകലം താണ്ടീടുന്നു.ചാട്ടവാറടിയേറെനീതിമാൻ ശരീരത്തിൽഏറ്റുവാങ്ങവേ, സത്യംചോരവാർന്നുഴലുന്നു.ആവതു ശ്രമിച്ചിട്ടുംകുരിശിൻഭാരം താങ്ങാ-നാവാതെ കൃശഗാത്രൻവീണുപോകുന്നു, മണ്ണിൽ.മരണഭയംപൂണ്ടശിഷ്യരുമോടിപ്പോയി,കുരിശിൻവഴികളി-ലേകനായിരുന്നു നീ.ഒടുവിൽ ‘ഗാഗുൽത്തായിൽ’കുരിശേറ്റിയ നിന്റെഉടലിൽനിന്നു…

കടലാസ് തുണ്ട്

രചന : അബു താഹിർ തേവക്കൽ ✍ തിരികെ വരുമെന്നറിയില്ലതീരത്തായ് അണയുമെന്നറിയില്ലഅലയായ കാറ്റിലെഅകലെകായ് പാറിയകടലാസ് തുണ്ട്പോൽഞാൻ വെറും കടലാസ്-തുണ്ടുപോൽ…എഴുതിയ വരികളിൽസ്വപ്നത്തിൻ കനവുംവെട്ടിയ വരികളിൽമോഹത്തിൻ ഭംഗവുംഅതിരുകളില്ലാ വാനത്തിൽ-ഏകനായ് ഞാൻ പാറുമ്പോൾപെയ്‌തൊരുമഴയിൽ-കുതിർന്നങ്ങു പതിച്ചതുംപേറിയ ചെളിയുംപോറിയ മനസ്സുമായിപുതുവെളിച്ചത്തിൻ ഉണക്കുമായിഞാൻ വീണ്ടും പാറുന്നു

ഭ്രാന്തി.

രചന : ജിബിൽ പെരേര✍ ചിത്തഭ്രമത്തിന്റെമൂന്നാമത്തെ വളവിൽ വെച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരുമവളെഭ്രാന്തിയെന്ന് വിളിച്ച് തുടങ്ങിയത്‌.അന്നുമുതലവൾആകാശം തുന്നിയ കുപ്പായവുംനക്ഷത്രങ്ങൾ കോർത്ത മാലയുമണിഞ്ഞ്മുറിയിൽ തൊങ്കിത്തൊട്ട് കളിക്കുന്നു.കാലിലെ ചങ്ങലക്കിലുക്കങ്ങളിൽചിലങ്കകെട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നപഴയ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയാകുന്നൂ,പലപ്പോഴുംതെക്കൻ കാറ്റിനോട്പരിഭവം പറഞ്ഞ്കിഴക്കൻ കാറ്റിന്റെമറുപടിയ്ക്കായ്‌അവൾപടിഞ്ഞാറോട്ട്നോക്കിയിരിക്കുന്നു.ജടപിടിച്ചമുടിക്കെട്ടിലൂടെയിഴയുന്ന പേനുകൾക്കൊക്കെഓരോരോ പേരിടുന്നു.അന്നേരംആ ഓരോ പേനുകളുംമുടിയിഴകൾക്ക് കെട്ടിച്ചുകൊടുത്തപെണ്മക്കളാകുന്നു അവൾക്ക്.ചോര…

സ്നേഹം

രചന : മോഹനൻ താഴത്തേതിൽ അകത്തേത്തറ✍ സ്നേഹതാംബൂലം നീട്ടിനിൽക്കുന്നവർണ്ണപ്രപഞ്ചമേ കൂപ്പുകൈമോഹമന്ദാരം വാടിക്കരിയാതെനോക്കിനിൽക്കുന്നു നിന്നെഞാൻ കർമ്മമണ്ഡല വീഥികൾതാണ്ടികാലിടറിഞാൻ വീഴവേകൈകൾനീട്ടി കൈത്താങ്ങുമായ് വന്നകരുണാസാഗരമാണു നീ കഷ്ടകാലത്തൊരിഷ്ടമായ് വന്നകൺതടത്തിലെ വെട്ടമേകണ്ണടച്ചാലുമെന്റെയുള്ളിൽ നീമിന്നുന്നു സ്നേഹ പ്രകാശമായ് ഇത്രമേലൊരു ജീവിതത്തിൽനീഇഷ്ടമോടെ പറക്കുമോഇഷ്ടമല്ലിതു ജീവിതത്തിൽനിൻനിഷ്കളങ്കമാം സാന്ത്വനം എതുകോണിലോ, ഏതുരൂപമോ,ഏതുവേഷമോ നിൻമുഖംഏതു…

നഷ്ടപരിഹാരം കൊണ്ട് എല്ലാമാകുമോ?

രചന : സഫി അലി താഹ ✍ തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്നുമുള്ള പച്ചക്കറികളിൽ, പഴങ്ങളിൽ വിഷമുണ്ട്, നാം ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം പറയുന്ന വാചകമാണിത്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ള മണ്ണിൽ ഒരു കപ്പക്കമ്പ് എങ്കിലും കുഴിച്ചുവെക്കുമോ അതില്ല.അഥവാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്‌താൽ ഒരു നൂറ് മുട്ടാപ്പോക്ക്…

ഫൊക്കാനയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ “ഭവന രഹിതർക്ക് ഭവനം” എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീണ്ടും ഫൊക്കാനയുടെ സഹായ ഹസ്തം.

ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ✍ ഫൊക്കാനയുടെ “ഭവന രഹിതർക്ക് ഭവനം” പദ്ധതി പ്രകാരം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഭാവനരഹിതർക്കായി എട്ട്‌ വീടുകൾ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഫൊക്കാന നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. അതിന്റെ മൂല്യനിർണയ തുകയായ 28 ലക്ഷം രൂപ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ബാബു സ്റ്റീഫൻ…

ഫ്ലോറൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യാ ഡേ പരേഡ് ആഗസ്റ്റ് 13 ഞായർ 1 മണി മുതൽ – എഫ്-ബീമാ പ്രസിഡൻറ് കോശി തോമസ്

മാത്യുക്കുട്ടി ഈശോ✍ ന്യൂയോർക്ക്: ഫ്ലോറൽ പാർക്ക് – ബെല്ലെറോസ് ഇന്ത്യൻ മെർച്ചൻറ്സ് അസ്സോസിയേഷൻറെ (F-BIMA) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2015 മുതൽ ഫ്ലോറൽ പാർക്ക് ഹിൽസൈഡ് അവന്യൂയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തി വരുന്ന ഇന്ത്യാ ഡേ പരേഡ് ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റ് 13…

‘5 മണിപ്പൂർ

രചന : ചാക്കോ ഡി അന്തിക്കാട്✍ 👀1‘ഇന്ന്…നാളെ’കാഴ്ച്ച മുരടിച്ചകണ്ണീരു വറ്റിയസ്വാർത്ഥജനതയോട്മണിപ്പൂരിലെ സ്ത്രീകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു:“ഇന്ന് ഞങ്ങൾ…നാളെ നിങ്ങൾ!”👀2‘മുതലക്കണ്ണീർ’മുതലക്കുട്ടികൾകൊന്നുതിന്നമീനുകളുടെ ചോരകായലിൽകലരുന്നതു കണ്ട്ഒരു തന്ത-തള്ള മുതലയുംകണ്ണീരൊഴുക്കാറില്ല!ഇത് മണിപ്പൂരിനുംഇന്ത്യയ്ക്ക്മൊത്തവുംബാധകം!👀3‘കഴുകൻ’യുദ്ധഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ലകഴുകൻ വട്ടമിട്ടു പറക്കുക…വയലുകളിലും,പുഴയോരത്തുംഅവ കാത്തിരിക്കും!സ്ത്രീകളുടെ ശവങ്ങൾഏതു സമയവുംവലിച്ചെറിയപ്പെട്ടേക്കാം!👀4‘വീണവായന’രാജ്യംകത്തിയെരിയുമ്പോൾവീണ വായിക്കുന്നരാജാവ് പ്രതികരിച്ചു:“തീനാളങ്ങളുടെ ശബ്ദവും,സ്ത്രീകളുടെയുംകുട്ടികളുടെയുംനിലവിളികൾ കാരണവും,എനിയ്ക്ക് വീണവായനആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല!ആരവിടെ!”👀5‘മാനം’രാജ്യത്തിന്റെ മാനംകാത്തവന്സ്വന്തം…